Hulp bij inloggen     winkelwagen
Lesbrieven | ThiemeMeulenhoff

Lesbrieven Voor het basisonderwijs

Lesbrief; Waar komt ons eten vandaan?

Doelgroep: bovenbouw biologie

Hoe ziet de levenscyclus van een plant eruit? De leerlingen leren dat de levenscyclus van een levend wezen (organisme) een volledige opeenvolging is van fasen van groei. Ze leren uit welke verschillende fasen deze groei bestaat.

Download de lesbrief