Hulp bij inloggen     winkelwagen
Lesbrieven | ThiemeMeulenhoff

Lesbrieven Voor het basisonderwijs

Lesbrief; Koning van Katoren van Jan Terlouw

Doelgroep: de betere lezers in groep 7 & 8

Op zoek naar opdrachten opdrachten mee te geven tijdens het lezen/luisteren, leren de kinderen vaardigheden die belangrijk zijn bij het begrijpend luisteren en begrijpend lezen.

Download de lesbrief