Hulp bij inloggen     winkelwagen
Lesbrieven | ThiemeMeulenhoff

Lesbrieven Voor het basisonderwijs

Lesbrief; eetbare planten

Doelgroep: midden- en bovenbouw, eventueel onderbouw onder begeleiding

Heel veel producten die we eten zijn afkomstig van een plantje, maar welke onderdelen kun je nu eigenlijk eten? En wanneer zijn ze nou eigenlijk eetbaar?

Download de lesbrief