Hulp bij inloggen     winkelwagen

Take it easy Engels voor het basisonderwijs

Opbouw en structuur groep 5-8

Take it easy is een lesmethode Engels met een doorgaande leerlijn vanaf groep 1. Start je in groep 5 of later met Take it easy? Dat is ook heel goed mogelijk!

Met Take it easy bied je de Engelse taal aan met uitnodigende lesstof. Dit stimuleert de spontane taalverwerving. Door de concentrische opbouw beklijft de lesstof beter en breiden je leerlingen hun woordenschat snel uit. De thema’s uit groep 5 en 6 komen in groep 7 en 8 weer aan bod. Dit werkt prettig in combinatiegroepen.

De lessen hebben een vaste structuur. Je leerlingen maken eerst kennis met het thema via een filmpje of een lied. Daarna volgen luister- en spreekopdrachten in de vorm van een dialoog, een cartoon, een spel of een ‘total physical response-activiteit’.

Toetsen groep 7-8

In groep 7 en 8 heeft elke unit een afsluitende toets. Deze toetsen zijn onlangs helemaal vernieuwd. Alle opdrachten zijn stuk voor stuk geoptimaliseerd; beter gezegd: de toetsen zijn vereenvoudigd. Verder is er ook een opbouw in moeilijkheidsgraad ingebouwd. Dit om leerlingen een toets te geven waarop ze voldoende of nog beter kunnen scoren.

Voor leerlingen die willen meedoen aan de Anglia-examens vormt Take it easy een goede basis en biedt hiervoor ook extra oefenstof.

Digibord

Met het digibord doorlopen de leerlingen vanaf groep 5 de lesstof via thematische filmpjes, leuke muziekclips en afwisselende opdrachten. Willen leerlingen de les herhalen of hebben ze een les gemist? Geen probleem! Het digibord bevat alle onderdelen van de les waarbij de teksten worden uitgesproken. Je kan het digibord ook inzetten als pre-teaching voor leerlingen die moeite hebben met Engels. Ze kunnen de filmpjes, luistertekst, dialogen en woordjes vóór de les al een keer bekijken en beluisteren.

Het digibord biedt ook:

  • Native speaking co-teachers
  • Extra ondersteuning voor dyslectische leerlingen
  • Alle opdrachten visueel én auditief
  • Oefeningen uit het werkboek
  • Een auditieve toets
  • De mogelijkheid zelfstandig te werken

Jaarplanning

De Engelse lessen Take it easy duren 50 minuten per les.

  • Groep 5 en 6 hebben eens in de twee weken Engelse les. Het leerjaar bestaat voor deze groepen uit 18 lessen, verdeeld in zes units van elk drie lessen.
  • Groep 7 en 8 hebben wekelijks Engelse les. Voor deze groepen staan jaarlijks 30 lessen op het programma in zes units van elk vijf lessen.

Thematische indeling
Je start met thema 1. Door dit thema leren jouw leerlingen een aantal basiswoorden die nodig zijn voor de andere thema’s. Daarna bepaal je zelf met welk thema je verdergaat. Zo sluit je met je les gemakkelijk aan bij het thema dat je op dit moment aan het behandelen bent in je klas.