2
Lock Digitale leeromgeving winkelwagen

Opbouw & structuur beeldende vorming

Beeldende vorming begint in groep 1-2 met 60 lessen van 30 minuten. De kleuters leren knippen, plakken en prikken. Je kunt kiezen om dieper op de stof in te gaan met verdiepingslessen. Van groep 3 tot en met 8 zijn er per jaar 40 lessen van 45 minuten. Elke les heeft drie pijlers met het ‘beeldend onderwerp’ als kern:

  • betekenis geven
  • vaardigheden
  • vormgeven

1

Cultuurtips

Met Moet je doen kan je erop uit gaan. Bij elke les vind je cultuurtips. Ga bijvoorbeeld naar een museum, nodig een dansgroep uit, beleef de wereld van de bioscoop. Zo zien en beleven je leerlingen echte kunst. De tips zijn in principe haalbaar voor elke school en elk budget.

Combinatie met andere lessen

Je kunt de lessen koppelen aan andere vakken zoals aardrijkskunde, natuur-, reken- en taalonderwijs. Elke module is geschikt voor gebruik in combinatiegroepen. In de groepsmap vind je een uitgewerkt schema voor het werken in combinatiegroepen.

Ontwikkeling leerlingen

Kleuters kijken anders naar kunst dan leerlingen uit groep 8. Naarmate kinderen groeien en ouder worden zijn vorm, smaak, thema’s en persoonlijk expressie belangrijker. Gaandeweg hoeft de inhoud van een kunstwerk niet meer letterlijk te zijn. Beeldende vorming volgt deze ontwikkeling. In deze module ligt vanaf groep 7 de nadruk op vakmanschap, vrolijkheid en realisme.