2

De voordelen van De blauwe planeet

De blauwe planeet boeit, diept uit en is begrijpelijk. Je haalt het beste uit elke leerling van groep 3 tot en met 8 met deze lesmethode voor aardrijkskunde.

Boeit door spannende onderzoeksvragen

Spannende onderzoeksvragen dagen de leerling uit tot nader onderzoek in de eigen omgeving. En zo hun blik op de wereld te verruimen. Kan de regen opraken? Welke schat ligt er onder jouw school? Kan jouw huis overstromen?

Diept uit door topografie en kaartvaardigheid

Al in groep 3 beginnen de leerlingen met voorbereidende kaartvaardigheid. Vanaf groep 6 oefenen ze ook zelfstandig voor de topografietoetsen. De blauwe planeet biedt een thematische, doorlopende leerlijn voor kaartvaardigheid en topografie. In het eerste deel van de les staat kaartvaardigheid centraal en in het tweede deel topografie. Bij topografie oefenen de leerlingen met kopieerbladen de basistopografielijst. Met de oefensoftware oefenen ze de provincies, alle wateren en topografie van het betreffende leerjaar.
De blauwe planeet leerling

Begrijpelijk voor alle taalniveaus

Taal vormt voor sommige leerlingen een drempel om de aardrijkskundelessen goed te begrijpen. De blauwe planeet wordt begrijpelijk door:

  • de herhaling van schooltaalwoorden als ‘conclusie’ en ‘argument’
  • de uitleg van nieuwe begrippen met animaties
  • teksten op het juiste niveau
  • teksten zelf te beluisteren of mee te lezen

Met de oefensoftware kunnen de leerlingen de teksten zelf meelezen en beluisteren.
Bekijk de methodepresentatie

Vraag een zichtzending aan