delen
2

Opbouw en structuur De blauwe planeet

De context van de thematische leerlijn van De blauwe planeet wordt bij de hogere groepen steeds breder:

  • In groep 3 tot en met 5 blijven we in de directe omgeving van het kind.
  • In groep 6 kijken leerlingen naar de thema’s vanuit heel Nederland.
  • In groep 7 kijken leerlingen naar de thema’s vanuit Europa.
  • In groep 8 kijken leerlingen naar de thema’s vanuit de wereld.
De blauwe planeet leerlingen

Opbouw van de lessen

Met de lesmethode De blauwe planeet bied je elk hoofdstuk afwisselend een kijk-, topografie- en informatieles . Vanaf groep 5 sluit je af met een toetsles. De opbouw van de lessen is voor leerkracht én leerling in één oogopslag duidelijk dankzij de heldere opbouw, de uitleg bij de opdrachten en de duidelijke verwijzingen.

Vanaf groep 6 oefenen de leerlingen aan het eind van iedere les de behandelde leerstof en topografie met de Kwismeester. Eén leerling stelt vragen, de ander geeft antwoord.

Groep

Groep 3

Groep 4

Groep 5-8

8 hoofdstukken van 2 lessen

8 hoofdstukken van 3 lessen

8 hoofdstukken van 4 lessen

Totaal

16 lessen van 45 minuten

24 lessen van 45 minuten

32 lessen van 45 minuten

Differentiatie

Met De blauwe planeet kan je bij je aardrijkskundeles differentiëren in tempo en niveau.

Tempo

Niveau

De *-opdrachten aan het einde van elke les

Woordenschatblad Pre-teaching

Creatieve opdrachten

Software: alle teksten worden voorgelezen

Webopdrachten

Animaties voor begrippen in software

'Topo plus'

Opdrachten maken via software; direct feedback

Verderkijker: actuele opdrachten online

Herhalingsbladen na de toets

Verderkijker: actuele opdrachten online

Ook voor SBO 

De blauwe planeet is ook uitstekend inzetbaar op SBO-scholen door de concentrische opbouw, aandacht voor taalontwikkeling en aantrekkelijke visuele aspecten. 


Concentrische opbouw
De lessen zijn zo geordend dat je de leerstof herhaal en verdiept in opvolgende periodes. Dit betekent dat je alle thema's en onderwerpen behandelt, ook wanneer je de methode niet tot en met groep 8 inzet. 

Aandacht voor taalontwikkeling
Taal vormt voor veel SBO-leerlingen een drempel bij het volgen van de lessen van de kennisgebieden. Daarom besteden we in deze lesmethode veel aandacht aan taalgebruik en taalontwikkeling. Daarnaast biedt de methode een consistente lijn voor het leren van begrippen, aanwijzingen voor lezen, luisteren, schrijven en samenwerkend leren. Ook is er speciale aandacht voor schooltaalwoorden. Alle teksten in de boeken houden bovendien rekening met de leesniveaus en CLIB-normen. Ook zijn de teksten mee te lezen en te beluisteren in de oefensoftware.

Aantrekkelijke visuele ondersteuning
De Blauwe planeet bevat aantrekkelijke beelden die de stof levendiger maken. De beelden en animaties ondersteunen de uitleg van begrippen. Je toont de prachtige foto's en filmpjes via het digibord.