Hulp bij inloggen     winkelwagen

In totaal deden 230 docenten mee aan het panelonderzoek. De meerderheid van deze docenten is positief over het beroep: 80% geeft aan dat zij iemand zouden aanraden om leraar te worden. Waar krijgen docenten dan energie van bij het lesgeven? Dat zijn vooral het contact met jonge mensen, leerlingen ‘iets meegeven’ voor hun verdere leven, leerlingen laten groeien in kennis en vaardigheden, ‘het zien vallen van het kwartje’ en de vakinhoud.

Ook vroegen we wat docenten het liefst doen als ze 10 minuten over zouden hebben in de les. Daarop geeft een aantal docenten aan dat dit helaas vrijwel niet voorkomt, maar als het gebeurt vullen ze die het liefst in met discussie over actuele, vakgerelateerde onderwerpen, een spel of energizer of even kletsen over wat de leerlingen bezighoudt.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor docenten, waar lopen ze zoal tegenaan bij het lesgeven? Gebrek aan motivatie en de verminderde concentratie bij jongeren worden veel genoemd, net als materiaal (zoals computer en beamer) dat niet werkt en de berg administratieve taken die naast de normale lestaken ligt. Ook niveauverschillen in dezelfde klas en goed differentiëren zijn uitdagingen waar docenten vaak mee te maken krijgen. Het ontbreekt nogal eens aan tijd om alle zorg aan leerlingen te geven, terwijl dat juist een belangrijke taak en drijfveer van docenten is.

In hoeverre denken docenten dat ThiemeMeulenhoff als educatief uitgever hen kan ondersteunen bij deze uitdagingen? Vooral docenten in het MBO zijn van mening dat een educatief uitgever een rol kan spelen, in het voortgezet onderwijs en basisonderwijs ligt dat iets lager. Docenten denken dan vooral aan ondersteuning in de vorm van aanvullend materiaal op de gebruikte methode, het bedenken en aanbieden van activerende werkvormen en opdrachten, het vergroten en verbeteren van ict-mogelijkheden, ontwikkelen van opdrachten bij de verschillende vaardigheden en (meer) lesmateriaal waarmee ze kunnen differentiëren.

Uitkomsten onderzoekspanel | ThiemeMeulenhoff

De uitkomsten van het panelonderzoek onderstrepen het belang van samen leren vernieuwen, het motto van ThiemeMeulenhoff. Ook in de toekomst zullen we met regelmaat actuele thema’s voorleggen aan docenten in ons Onderwijspanel, om zo ons aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op wat het onderwijs nodig heeft.