Hulp bij inloggen     winkelwagen
Leeg klaslokaal tijdens lesgeven op afstand

Onderwijs op afstand door coronacrisis: belangrijke leerpunten voor de toekomst

Het uitbreken van de coronacrisis leidde noodgedwongen tot onderwijs op afstand. Scholen moesten in no-time omschakelen naar een online variant van hun lesprogramma’s. Het vraagt grote inspanningen van scholen om in deze situatie te voldoen aan de kerntaken van het onderwijs.

Onderwijs op afstand door coronacrisis: belangrijke leerpunten voor de toekomst | ThiemeMeulenhoff

De Inspectie van het Onderwijs deed onderzoek naar de ervaringen in de eerste weken van de coronacrisis. Een representatieve steekproef onder 865 scholen, instellingen en samenwerkingsverbanden laat een aantal belangrijke leerpunten zien voor de toekomst.

 

Grote inspanningen van alle scholen

De inspectie concludeert dat het hele onderwijs, van primair tot en met hoger onderwijs, enorme inspanningen heeft laten zien om onderwijs op afstand mogelijk te maken. Daarmee is in korte tijd een groot deel van de leerlingen en studenten bereikt.

Toch is het maar tot op zekere hoogte gelukt om te voldoen aan de kerntaken van het onderwijs. Dat heeft een aantal belangrijke leerpunten opgeleverd, die het afstandsonderwijs in de toekomst verder kunnen verbeteren.

 

Leerpunten voor de toekomst

De Inspectie voor het Onderwijs stelt de volgende leerpunten vast:

  • Afstandsonderwijs heeft beperkingen

    Het onderwijs op afstand heeft een hoog bereik, maar kent z’n beperkingen. Bovendien leidt het tot verlies aan leertijd, vooral bij jonge kinderen in het basisonderwijs en bij studenten in het beroepsonderwijs. Ook leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften blijken lastiger te bereiken.

  • De rol van sociale ongelijkheid

    Bij de mogelijkheden om specifieke groepen leerlingen te bereiken, speelt sociale ongelijkheid een rol. In veel gevallen hadden leerlingen al een relatief grote leerachterstand en die zal alleen maar groter geworden zijn. Met name praktijkonderwijs en vmbo laten lagere deelnamecijfers en hogere veiligheidsrisico’s zien dan havo en vwo. Ook het mbo heeft moeite om afstandsonderwijs te organiseren voor kwetsbare groepen.

De inspectie zal het afstandsonderwijs tijdens het coronavirus in kaart blijven brengen. Belangrijke aandachtsgebieden daarbij zijn eventuele leerachterstanden, ongelijke doorstroomkansen en hoe die beperkt of hersteld kunnen worden. De inspectie zal daarbij informatie van scholen, instellingen en samenwerkingsverbanden én de ervaringen van leraren, ouders, leerlingen en studenten meenemen.

Tip: benieuwd naar de vragenlijsten, respons daarop en de highlights per onderwijssector? Download het complete rapport