2
Lock Digitale leeromgeving winkelwagen

Hoe ervaren anderen IJsbreker Plus?

In LES - een tijdschrift voor onderwijs aan anderstaligen - stond in het nummer van juni 2011 een artikel van het ROC Gilde in Roermond over hun ervaringen met IJsbreker Plus.

"IJsbreker Plus is een ideale methode om cursisten, ongeacht hun beginniveau, een gericht en gedifferentieerd traject op maat aan te bieden waarmee ze in eigen tempo, gestructureerd door de leerstof kunnen gaan"
Riet Pampuch-Aarsen, docent NT2, trajectbegeleiding

Lees het volledige artikel  uit het tijdschrift LES Over de Plussen van IJsbreker Plus

De auteurs van IJsbreker Plus

Vita Olijhoek en Anja Valk zijn beiden werkzaam als NT2-docenten aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daarnaast zijn zij de hoofdauteurs van IJsbreker Plus. In een kort filmpje vertellen zij wat ze van de methode vinden. 

"De kracht zit hem er in dat we echt de taal aanleren en geen gebruikmaken van standaardzinnetjes die letterlijk gebruikt kunnen worden bij het inburgeringsexamen." 
Vita Olijhoek, docent NT2, auteur IJsbreker Plus