delen
2

De voordelen van IJsbreker Plus 

Voor laag- en middenopgeleide volwassenen

IJsbreker Plus is geschikt voor laag- of middenopgeleide anderstalige volwassenen. De vooropleiding en/of het werk- en denkniveau is vergelijkbaar met het Nederlandse mbo-niveau 3. Met IJsbreker Plus leren cursisten de Nederlandse taal én succesvol deelnemen aan de Nederlandse samenleving.

Van 0 tot ERK-niveau B1 - inburgeringsexamen

ERK is de afkorting van Europees Referentiekader, in het Engels bekend als Common European Framework Reference (CEFR). Het ERK kent 6 taalniveaus, van A1 tot C2. A1 is het laagste niveau, C2 is het niveau van de ‘near native speaker’.

IJsbreker Plus leidt op tot ERK-niveau B1 (Meijerink 2F). Dit is doorgaans het niveau wat studenten op mbo-niveau 3 moeten beheersen om hun examen goed te kunnen maken.

Individueel, klassikaal of gecombineerde leertrajecten

Het cursusmateriaal van IJsbreker Plus biedt een combinatie van verschillende leervormen voor een optimaal inburgeringstraject. Zelfstandige online taken en oefeningen met het werkboek of met de docent worden afgewisseld met groepsopdrachten.

De opbouw van IJsbreker Plus

- Basis- en vervolgmodule (0 tot niveau A2)

- IJsbreker Plus op Koers (niveau A2 tot niveau B1)

Het lesmateriaal van de basis- en vervolgmodule verschilt met het lesmateriaal van IJsbreker Plus op Koers. Vooral de verhouding tussen boekgebruik en computergebruik verschilt:

Basis- en vervolgmodule (0 tot niveau A2)

IJsbreker Plus op Koers (niveau A2 tot niveau B1)

Computer is leidend, boek ondersteunend

Boek is leidend, computer ondersteunend

Verhouding computer-boek: 70/30

Verhouding computer-boek: 50/50

Verhouding zelfstandig-klassikaal: 70/30

Verhouding zelfstandig-klassikaal: 70/30


Er is bewust gekozen om vanaf niveau A2 het boek leidend te laten zijn. Vaak zijn de oefeningen op dit niveau te complex voor beeldschermwerken. Daarnaast worden de teksten op dit niveau langer en de vragen complexer. Een boek leent zich daar beter voor.

Bekijk de demo van IJsbreker Plus:

IJsbreker Plus demo