Hulp bij inloggen     winkelwagen

Update: beschuldigingen katern 'Het Midden-Oosten' onterecht

14 september 2015
Na de eerdere berichtgeving (volgend op de kritiek van Likoed Nederland) is het katern 'Het Midden-Oosten' beoordeeld door twee onafhankelijke deskundigen, Ruud Hoff en Jan Tervoort. Ruud Hoff is geschiedkundige en deskundige op het gebied van de hedendaagse geschiedenis van het Midden-Oosten. Jan Tervoort is historicus en onder andere gespecialiseerd in het Israëlisch/Palestijnse conflict. Ruud Hoff beoordeelde het katern op verzoek van ThiemeMeulenhoff. Jan Tervoort deed dat op eigen initiatief.

Gevraagd naar hun oordeel over katern 'Het Midden-Oosten', laten ze onafhankelijk van elkaar het volgende weten:
“Beschuldigingen dat het boek eenzijdig anti-Israël laat staan antisemitisch zou zijn, vind ik pertinent onjuist. Integendeel zou zelfs gesteld kunnen worden dat tegenover het begrip voor het Israëlische standpunt het Arabische standpunt soms wat mager afsteekt,” aldus Ruud Hoff.

Jan Tervoort geeft aan: “De beschuldiging van Likoed Nederland dat de uitgave Themakatern 'Het Midden-Oosten' antisemitisch zou zijn, onder de kop op hun website ‘Antisemitisch schoolboek in Nederlands onderwijs’, is volledig ongegrond en misplaatst. In zijn geheel schetst 'Het Midden-Oosten' een afgewogen, evenwichtig en historisch juist beeld van de geschiedenis van het Midden-Oosten in de 20 eeuw. In plaats van beschuldigingen verdienen de auteurs en redacteurs juist een compliment. Zij zijn er in geslaagd zeer complexe materie, in een relatief korte tekst, in begrijpelijke taal duidelijk over te brengen voor leerlingen van 6 vwo. Waar het speciaal het Israëlisch- Palestijns/Arabisch conflict aangaat, geeft de tekst over het geheel genomen geen blijk van partijdigheid of onevenwichtigheid, laat staan antisemitisme.”

Beide oordelen zijn onderbouwd door grondige analyses van het katern waarin de beoordelaars ook zaken benoemen die onjuist zijn weergegeven in het katern, alsook formuleringen die tot verkeerde interpretatie kunnen leiden. Zoals eerder aangegeven, nemen wij ons de bevindingen van de deskundige meelezers ter harte. We zullen dan ook van de mogelijkheid van de aanstaande herdruk gebruikmaken om geconstateerde onjuistheden te wijzigen en formuleringen die kunnen leiden tot onjuiste interpretaties aan te passen. Zo zetten we ons streven naar feitelijke berichtgeving en evenwichtige beeldvorming voort.

Lees het artikel ‘Beschuldiging antisemitisme ongegrond en misplaatst’ van Jan Tervoort. De uitgebreide reactie van Ruud Hoff is op aanvraag beschikbaar.

Lees ook het oorspronkelijke bericht Reactie op kritiek katern 'Het Midden-Oosten'