Hulp bij inloggen     winkelwagen

Reactie op kritiek katern 'Het Midden-Oosten'

Naar aanleiding van berichtgeving over katern 'Het Midden-Oosten' door Likoed Nederland

9 september 2015
Likoed Nederland heeft kritiek geuit op katern 'Het Midden-Oosten' van ThiemeMeulenhoff. We willen hierop kort reageren.

De auteurs en ThiemeMeulenhoff streven met de inhoud van het katern 'Het Midden-Oosten' niets anders na dan van de bewogen geschiedenis van Israël en zijn Arabische buren een bondig maar feitelijk en evenwichtig beeld te scheppen. De titel van het hoofdstuk over de stichting van de staat Israël geeft dat treffend aan: ‘Geboren uit onrecht, gegrondvest op onrecht.’

We zijn het dan ook niet eens met de door Likoed gewekte suggestie dat het boek zou bijdragen aan het zorgwekkend toenemende antisemitisme in de huidige samenleving. De auteurs van het boek, die hun hele leven al strijden tegen racisme en antisemitisme, voelen zich zelfs uiterst pijnlijk getroffen door deze suggestie.

We zijn van mening dat we met de gehele tekst een feitelijke en eerlijke weergave van de werkelijkheid geven die gebaseerd is op wetenschappelijk historische studies en bronnen. We schetsen dus geen eenzijdig en foutief beeld zoals aangegeven.

ThiemeMeulenhoff richt zich te allen tijde naar de kerndoelen voor het Nederlandse onderwijs zoals door de overheid gesteld. Wanneer er door de Nederlandse overheid teksten in onze uitgaven worden geconstateerd die niet in overeenstemming zijn met het Nederlandse standpunt, dan wijst de staatssecretaris ons daarop en dan informeren wij het ministerie van OCW over onze vervolgstappen. Wij streven in alle gevallen naar feitelijke berichtgeving op basis van wetenschappelijke bronnen. Volgens ons is dat ook in deze uitgave het geval.

Daar waar sprake is van onhandige formulering die kan leiden tot onjuiste interpretatie van de informatie zullen wij deze tekst bij de eerstvolgende mogelijkheid, te weten de nieuwe druk van de uitgave, aanpassen.

Daar waar sprake is van discussie tussen Likoed en ThiemeMeulenhoff over de inhoud, hebben wij Likoed voorgesteld gezamenlijk te zoeken naar een onafhankelijke meelezer die de geboden informatie op juistheid en objectiviteit kan toetsen. Likoed is niet op dat voorstel ingegaan. ThiemeMeulenhoff heeft daarom zelf een onafhankelijke meelezer ingeschakeld die deze maand zijn bevindingen met ons zal delen. Mochten de beoordeling en conclusie van de onafhankelijke meelezer aanleiding geven tot aanpassing van de inhoud van het katern 'Het Midden Oosten' dan zullen wij dat bij de eerstvolgende mogelijkheid realiseren.

We hebben ons in de afgelopen periode de aantijgingen van Likoed zeer aangetrokken en zijn hierop dan ook steeds heel serieus ingegaan met weloverwogen en uitvoerige reacties. De weergave in het persbericht van Likoed doet hieraan wat ons betreft geen recht.

Update 14 september 2015