Hulp bij inloggen     winkelwagen
Header NT2 methode Zebra+

Taakgericht

  • Taaltaken die aansluiten bij alledaagse activiteiten en de schoolsituatie.
  • Vaardigheden (Luisteren, Lezen, Spreken, Schrijven) komen geïntegreerd aan bod.
  • 16 taaltaken verdeeld over de delen, opbouw van eenvoudig tot complex en met regelmatig herhaling.
  • Vast stramien van een taaltaak: VUT (Voorbereiding - Uitvoering - Terugkijken).
  • Bouwstenen (Woorden, Taalfuncties, Grammatica, Verstaanbaarheid) bieden de ingrediënten die nodig zijn voor uitvoering van de taaltaken en worden waar mogelijk online aangeboden.
Zebra+ is taakgericht