Hulp bij inloggen     winkelwagen
Header NT2 methode IJsbreker+

Aansluiting op de nieuwe Wet inburgering

Met IJsbreker+ voldoe je aan de eisen van de nieuwe Wet inburgering 2021. Bovendien is er nieuw materiaal in ontwikkeling zodat het nóg beter aansluit.
 • IJsbreker+ is geschikt voor alle drie de leerroutes:
  o    Z-route: delen 1A en 1B
  o    B1-route: delen 2, 3 en 4
  o    Onderwijsroute: deel 4 is geschikt voor aansluiting op Entree / mbo niveau 2
 • IJsbreker+ bevat veel buitenschoolse opdrachten.
 • In de zomer van 2022 komen extra buitenschoolse opdrachten beschikbaar die cursisten kunnen gebruiken voor het portfolio.
 • IJsbreker+ bevat schrijfopdrachten die gebruikt kunnen worden voor het portfolio (sollicitatieformulier, cv, aanvraag zorgverzekering).
 • Kennis van de Nederlandse Maatschappij is verweven in lees- en luisterteksten. Voorbeeld: IJsbreker+ deel 4 bevat een hoofdstuk Nederland als parlementaire democratie. 
 • Vooral in IJsbreker+ deel 4 is er veel aandacht  voor werk en opleiding, zoals authentieke teksten uit studieboeken.
 • Er is een aparte online module Kennis van de Nederlandse Maatschappij in ontwikkeling.

Nieuwe module Kennis van de Nederlandse Maatschappij

Binnenkort komt een nieuwe online module Kennis van de Nederlandse Maatschappij beschikbaar. Deze module is in ontwikkeling bij VU-NT2 en het INTT (UvA). Hiermee kan de cursist zich optimaal voorbereiden op het KNM-examen.

Kennis van de Nederlandse Maatschappij
Een verplicht onderdeel binnen de inburgering in Nederland is Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). Iedereen die inburgeringsplichtig is, moet hierin een examen afleggen. Het KNM-examen gaat over de geschreven en ongeschreven regels in Nederland, die vaak cruciaal zijn voor goed functioneren in de Nederlandse samenleving, zoals de omgang met collega’s, de werking van de overheid en kennis van het Nederlandse onderwijssysteem.

Opzet en planning
Het lesmateriaal is opgedeeld in acht thema’s, conform de Wet inburgering. Een thema bestaat uit een introductie (animatie of video), subthema’s met leesteksten (theorie) en oefeningen voor verwerving en verwerking van de cruciale kennis per thema, een slottoets en reflectie. Ieder thema biedt zo’n twee tot vier uur aan materiaal.