Hulp bij inloggen     winkelwagen
Header NT2 methode IJsbreker+

IJsbreker+ deel 4

IJsbreker+ is de methode waarmee laag- en middenhoog opgeleide anderstaligen snel en efficiënt Nederlands kunnen leren. IJsbreker deel 4 is ideaal voor middenhoog opgeleide (jong)volwassenen die door willen stromen naar een mbo-opleiding of die van niveau A2 naar niveau B1 willen gaan. Hieronder lees je meer over de sterkte punten van IJsbreker deel 4.

Werksituaties

In IJsbreker deel 4 (en ook deel 3) staan luisterteksten die over een situatie op het werk gaan. Deze bieden relevant taalaanbod en kennis over beroepsvaardigheden en houdingsaspecten in de betreffende werksituatie.  
 

Extra oefenen op leesvaardigheid

In IJsbreker+ deel 4 wordt extra geoefend op leesvaardigheid, hoewel luistervaardigheid ook belangrijk blijft en volop geoefend wordt. In IJsbreker+ deel 4 zijn meer leesteksten dan luisterteksten. Goed kunnen lezen is een voorwaarde voor het functioneren in een beroepsopleiding. Er wordt vooral - maar niet alleen - gewerkt met teksten van de werkvloer en studieteksten. Doel van de studieteksten is cursisten kennis te laten maken met dit soort teksten die vaak een eigen structuur en woordgebruik bevatten. Het is noodzakelijk dat cursisten op tempo leren lezen, kunnen omgaan met langere teksten en strategieën ontwikkelen voor het omgaan met onbekende woorden (zoals het gebruiken van de context of de woordvorm). Ook is het voor tekstbegrip essentieel dat cursisten verwijswoorden begrijpen en inzicht hebben in de structuur van teksten.
 

Beroepsgerichte leesteksten

Bij het extra materiaal op het docentengedeelte van het online platform vindt u beroepsgerichte leesteksten uit de diverse sectoren (Handel en Administratie, Zorg en Welzijn, Techniek en Overig). Zo kunnen de cursisten extra oefenen met leesvaardigheid gericht op hun opleiding of vak.
 
IJsbreker+ deel 4 uitproberen? Bekijk het boek of bestel om uit te proberen.