Hulp bij inloggen     winkelwagen
NT2 blogs en interviews

NT2 + Blogs en interviews

NT2-onderwijs in het mbo

"Anderstalige studenten krijgen hier extra aandacht"

Hoe is het om anderstalige mbo-studenten Nederlands te leren? En waar ligt tegenwoordig de focus op in Nederlands als Tweede Taal (NT2)-onderwijs? Petra Hoste-de Bruijne en Kim Schiewer-Huigen geven hun kijk op die vragen. Beiden zijn NT2-docent op de entreeopleiding van regionaal opleidingscentrum Curio. “Goede voorbereiding op de Nederlandse arbeidsmarkt heeft een steeds grotere rol gekregen in taallessen.”

Jullie geven beiden NT2-onderwijs. Wat vinden jullie daar leuk aan?

Petra: “Onder andere de diversiteit aan anderstalige studenten. Zij komen uit alle windstreken, hebben heel verschillende achtergronden en zitten vol verhalen. Niet altijd vrolijke verhalen: zeker vluchtelingen hebben vaak veel naars meegemaakt. Maar allemaal hebben ze grote dromen, hopen ze op een beter leven, willen ze geaccepteerd worden in de samenleving. Ik vind het fantastisch dat ik daar als NT2-docent aan kan bijdragen.”
Kim: “Deze mensen zijn vaak sociaal kwetsbaar. Het is fijn hun positie te kunnen versterken, hen echt vooruit te helpen. Met taal, vanaf het juiste niveau, maar ook met loopbaanbegeleiding: hoe denk je over jezelf, wat kun je, wat is hier mogelijk voor je qua werk en opleiding? Sommige studenten zijn voor hun komst naar Nederland nooit op een Europese school geweest, of überhaupt op een school. Daar laten wij hen aan wennen.”

Wat voor onderwijs biedt jullie school aan anderstaligen?

Petra: “Curio biedt alfabetisering, voor mensen die willen leren lezen en schrijven in het Latijnse schrift. Ook geeft de school NT2-cursussen ter voorbereiding op staatsexamens 1 en 2. Maar dat doet ze allemaal niet vanuit de afdeling waar Kim en ik werken. Wij doen iets anders; we implementeren NT2 in de entreeopleiding. Anderstalige entreestudenten zitten op onze school namelijk niet tussen reguliere studenten. Ze zitten in aparte groepen, zodat wij ze op taalvlak extra aandacht kunnen geven. De eindtermen van de entreeopleiding zijn voor hen wel gewoon hetzelfde.”

Is die extra aandacht voor anderstaligen gebruikelijk in het mbo?

Kim: “Het is een thema dat steeds meer speelt. Vlak voor corona uitbrak was er nog een MBO Raad-bijeenkomst over anderstaligen. Daar is die raad dus heel bewust mee bezig, waarschijnlijk ook vanuit het besef dat deze groep groeit – in Nederland én op mbo-opleidingen. Deze aandacht is wel vrij nieuw: de MBO Raad richtte zich vroeger eigenlijk alleen op moedertaalonderwijs.”
Petra: “Hóé anderstaligen aandacht krijgen op mbo-opleidingen verschilt per school. Zoals gezegd zetten sommige opleiders hen bijvoorbeeld bij Nederlandstaligen in de klas. Andere – zoals wij – scheiden de groepen. Maar iedereen ziet wel dat veel anderstaligen nog niet het taalniveau hebben van Nederlandstalige klasgenoten. En iedereen begrijpt dat taalbeheersing invloed heeft op resultaten.”

Krijgen anderstaligen meer begeleiding richting werk dan vroeger?

Petra: “Zeker. Voorheen was het idee van de overheid: 'Wij helpen migranten of vluchtelingen Nederlands te leren, dan vinden ze vanzelf wel een baan.' Inmiddels beseft men dat er meer gerichte begeleiding naar werk nodig is. Landelijk en lokaal vindt de politiek het belangrijker dan ooit dat anderstaligen zo snel mogelijk een plek in de maatschappij vinden. Dat ze daarin zelfstandig kunnen functioneren”
Kim: “Zonder goede voorbereiding op beroepsopleidingen en werk komen te veel nieuwkomers in een uitkeringssituatie. De overheid vindt dit financieel onwenselijk en beseft dat de meeste migranten en vluchtelingen ook helemaal niet in zo’n situatie willen zitten; dat ze liever op eigen benen staan, werken, bijdragen aan de samenleving, opklimmen in de maatschappij.”
Petra: “De politiek spoort scholen aan om anderstaligen voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Daar is veel animo voor. Het helpt zeker dat er voor mbo 1 en 2 geen prestatiebeurs is: de basisbeurs, de aanvullende beurs en het eventuele reisproduct zijn voor elke student op deze niveaus een gift. Dat kan ook voor anderstaligen een extra stimulans zijn om een beroepsopleiding te volgen.”

Waarin verschilt het huidige NT2-onderwijs nog meer van vroeger?

Petra: “Tot een jaar of vijftien geleden waren er nog geen algemeen geaccepteerde, duidelijk omschreven taalniveaus. Maar tegenwoordig zijn die niveaus heel helder. Studenten weten daardoor wat ze moeten kunnen en kennen om op een volgend niveau te komen. En voor scholen als de onze is het nu makkelijker om studenten in de juiste groepen te plaatsen, zodat ze gerichter taalles krijgen. Dat komt de impact van die lessen ten goede.”
Kim: “Dat laatste geldt ook voor onderwijsmateriaal. Ik vind dat er nu schitterende NT2-methodes zijn. Zelf gebruiken we ThiemeMeulenhoffs vernieuwde IJsbreker+. Daarmee leren studenten alle vereiste taalvaardigheden. Het is op niveau geschreven, de teksten sluiten aan bij de belevingswereld van studenten en het zit vol goede praktijkopdrachten. Ook kunnen ze in de online omgeving uitstekend woorden en zinnen oefenen.”

Zien jullie ook verbeterpunten voor deze lesmethode?

Petra: “De lange rijen met woorden en voorbeeldzinnen in de online omgeving zijn uitstekend om het vocabulaire te vergroten. Maar ze kunnen sommige studenten ook afschrikken – zeker de lager opgeleiden. Misschien komt er voor hen nog een andere manier om online aan woordenschat te werken. Met kortere rijtjes, spelelementen, kleine wedstrijdjes en meer herhaling, bijvoorbeeld. Dat zou heel mooi zijn.”

 

Kim Schiewer Huigen

Kim Schiewer-Huigen is NT2-docent op de entree-opleiding van regionaal opleidingscentrum Curio. Ze deed de Pabo, werkte acht jaar in het basisonderwijs en woonde vervolgens enkele jaren in Amerika. Eenmaal terug werkte ze nog een paar jaar op een lagere school voordat ze in 2018 de overstap maakte naar NT2-mbo-onderwijs op Curio.

 

 

Petra Hoste de Bruijne

 

Petra Hoste-de Bruijne is NT2-docent op de entree-opleiding van regionaal opleidingscentrum Curio. Ze begon haar loopbaan als leraar Nederlands en Frans op een middelbare school. In 1999 stapte ze over naar een voorloper van Curio. Eerst gaf ze Nederlands aan inburgeraars, tegenwoordig aan anderstalige mbo-entree-studenten.