Lock Digitale leeromgeving

Maatwerk in voortgezet onderwijs dankzij publieke-private samenwerking

ThiemeMeulenhoff en VO-content slaan handen ineen

UTRECHT/AMERSFOORT - 30 januari 2018 
ThiemeMeulenhoff en VO-content werken sinds eind 2016 samen met het Doorbraakproject Onderwijs & ICT in het project Leerdoeldenken. Deze unieke samenwerking tussen een publieke en private organisatie maakt verder maatwerk in het voortgezet onderwijs mogelijk, doordat bestaande lesmethodes gecombineerd worden met het open leermateriaal van VO-content. De eerste bevindingen zijn veelbelovend.

Lees het volledige persbericht (PDF)

ThiemeMeulenhoff lanceert nieuwe online wereldatlas

AMERSFOORT - 10 november 2017 
ThiemeMeulenhoff, innovatieve uitgeverij en een van de grootste producenten van digitale leermiddelen en schoolboeken in Nederland, lanceert 10 november een nieuwe atlas voor het voortgezet onderwijs: Alcarta. De atlas is ontwikkeld in samenwerking met Westermann Gruppe, Europa’s grootste atlasmaker, Boddaert Geoproducties en het aardrijkskunde-onderwijs. De online versie van Alcarta is vandaag gepresenteerd op de KNAG Onderwijsdag in Ede.

Lees het volledige persbericht (PDF)

ThiemeMeulenhoff wisselt van eigenaar

AMERSFOORT/STUTTGART – 2 november 2017
ThiemeMeulenhoff, innovatieve uitgeverij en een van de grootste producenten van digitale leermiddelen en schoolboeken in Nederland, is overgenomen door de Duitse uitgever en onderwijsaanbieder Klett Groep. Klett Groep verwerft 100% van de aandelen in de educatieve uitgeverij, die sinds 2013 in handen was van ING Corporate Investments.

Lees het volledige persbericht (PDF)
ThiemeMeulenhoff - Klett Gruppe

Onderwijs op maat werkt prima

11 juli 2017
De vrees van de Onderwijsraad voor de gevolgen van een geïndividualiseerd leertraject is onterecht, meent Eric Razenberg. 

De Onderwijsraad waarschuwt voor de gevolgen van de individualisering van het onderwijs (Trouw, 4 juli). Voorzitter Henriëtte Maassen van de Brink waarschuwt dat kinderen niet meer leren te socialiseren als ze een persoonlijk onderwijsprogramma volgen. Ook zouden ze straks geen aansluiting meer hebben bij andere groepen. Dat klinkt alarmerend. Maar is dat ook daadwerkelijk wat er in klassen gebeurt? De Onderwijsraad lijkt geen...

Lees het volledige artikel in Trouw (PDF)

Digitalisering onderwijs maakt maatwerk mogelijk

8 juli 2017
"In plaats van alle leerlingen langs dezelfde meetlat te leggen, kijken we naar de mogelijkheden van iedere leerling. Onderwijs wordt zo steeds meer maatwerk", zegt Eric Razenberg, algemeen directeur van ThiemeMeulenhoff. Hij ziet in deze onderwijsvernieuwing een belangrijke rol weggelegd voor educatieve uitgeverijen. Als makers van lesmateriaal kunnen juist zij een digitale omgeving maken, die inspeelt op wat het onderwijs nu en in de toekomst vraagt. 

"De belofte van technologie voor het onderwijs is heel groot. Technologie kan bijdragen aan..."

Lees het volledige interview in Elsevier (PDF)

ThiemeMeulenhoff start samenwerking met Learnbeat voor natuurkunde onderwijs

24 januari 2017
Vandaag maakten ThiemeMeulenhoff en Learnbeat bekend dat zij een pilot zijn gestart waarbij scholen de lesmethode Impact van ThiemeMeulenhoff kunnen gebruiken in de digitale leeromgeving Learnbeat. Het gaat daarbij om alle theorie en oefenstof voor het vak natuurkunde voor de onderbouw havo en vwo. ThiemeMeulenhoff is de eerste grote uitgever die scholen in het voortgezet onderwijs de mogelijkheid biedt om een van haar lesmethodes te gebruiken in de door de school gekozen leeromgeving.

Lees het volledige persbericht (PDF)

Scholen zetten samen met ThiemeMeulenhoff stappen naar persoonlijker onderwijs

26 januari 2015
De nieuwe, schoolspecifieke aanpak voor gepersonaliseerd leren van ThiemeMeulenhoff stelt docenten in staat om leerlingen te begeleiden in hun persoonlijke leerproces. Niet de lesmethode of het lesprogramma, maar de individuele leerbehoefte van leerlingen staat daarbij centraal. ThiemeMeulenhoff wil hiermee scholen ondersteunen hun onderwijs te vernieuwen. Door samen te werken met de school sluit de aanpak zoveel mogelijk aan bij het karakter van de school, focus ligt daarbij op het versterken van de vernieuwingskracht van docenten. De aanpak bestaat uit een advies- en begeleidingstraject, de digitale leeromgeving Nextin en bijpassende leerstof.

Lees het volledige persbericht (PDF) Bekijk het videopersbericht

Bogerman klas 1GT2 wint dagje Rijksmuseum met populairste kerstgroet

12 januari 2015
De video van klas 1GT2 van Bogerman in Sneek viel in de smaak bij leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Omdat de film het meest populair bleek tijdens de Schooltas #kerstchallenge 2014 van ThiemeMeulenhoff, mag de hele klas gratis op ontdekkingsreis in het Rijksmuseum in Amsterdam.

Lees het volledige persbericht (PDF)

Rijksmuseum en ThiemeMeulenhoff werken samen

7 juli 2014
Het Rijksmuseum en ThiemeMeulenhoff, één van de grootste aanbieders van leermiddelen in het Nederlandse onderwijs, gaan samenwerken. Gisteren sloten beide partijen een overeenkomst waarin is afgesproken dat de collectie van het museum onderdeel gaat uitmaken van de lesmethoden geschiedenis en levensbeschouwing waar duizenden kinderen op school elke dag mee leren.

Persinformatie

Neem voor meer persinformatie contact op met Martine Borgdorff, hoofd corporate communicatie ThiemeMeulenhoff.

E-mail | 06 21 71 09 81