Lock Digitale leeromgeving winkelwagen

Zorg Basisboeken voor mbo

Kerntaken en werkprocessen 

Ieder deel van de Zorg Basisboeken behandelt specifieke kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatiedossier. Elk boek bevat meerdere thema’s en ieder thema behandelt een onderwerp (bijvoorbeeld sondevoeding toedienen of wondverzorging ). Elk onderwerp begint met theorie, daarna krijgt de student praktijkvoorbeelden en open vragen waarmee de theorie praktisch toegepast kan worden. Ieder thema eindigt met een samenvatting, kennisopdrachten en samenwerkingsopdrachten. In het uitgebreide overzicht van de Zorg Basisboeken zie je de beschreven werkprocessen per thema.

Meer weten? Vraag een beoordelingspakket aan.

De Zorg Basisboeken voor het mbo voldoen aan alle eisen van de kwalificatiedossiers voor de opleidingen verzorgende IG (niveau 3) en verpleegkunde (niveau 4).