Lock Digitale leeromgeving winkelwagen

Zorg Basisboeken voor hbo

Studenten ontwikkelen met de Zorg Basisboeken een goede Verpleegkundige basiskennis van de vijf belangrijkste zorgcategorieën: het ziekenhuis, de GGZ, de zorg voor chronisch zieken en de geriatrie. Tegelijk bereiden zij zich met dit lesmateriaal goed voor op de beroepspraktijk. De boeken sluiten aan bij de Body of Knowledge and Skills en bevatten actuele informatie over de belangrijkste zorgcategorieën. 

Didactiek

Alle Zorg Basisboeken hebben dezelfde herkenbare opbouw. Ze bevatten theorie aangevuld met praktijkvoorbeelden, praktijkopdrachten en verwerkingsopdrachten. Studenten kunnen door deze herkenbare indeling gestructureerd en efficiënt leren. 

Elk boek heeft dezelfde opbouw:
  • een introductie van de zorgsetting 
  • aandacht voor de verpleegkundige 
  • een beschrijving van zorgcategorieën
     

Inkijkexemplaren

Wil je een goede eerste indruk van de Zorg Basisboeken krijgen? Bekijk dan de inkijkexemplaren.