Lock Digitale leeromgeving winkelwagen
Lesmethode Traject V&V

Traject V&V Lesmateriaal voor zorg mbo BOL en BBL

Gevalideerde examens zorg

Voor de opleidingen Verzorgende IG (VIG), Verpleegkundige (VPK) en Pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3 (PMK) bieden wij de gevalideerde examens van VAPRO. Zo ben je als school goed voorbereid als het in 2018 verplicht wordt de examens te laten valideren.

De door VAPRO ontwikkelde examens sluiten naadloos aan bij de series Traject V&V en Welzijn. Per toets zie je op welke theorie uit de serie de vraag betrekking heeft. Hierdoor kan je de toetsen ook summatief inzetten en wordt de student optimaal begeleid.