Hulp bij inloggen     winkelwagen
ThiemeMeulenhoff mbo - zes-leerfasen model

Het zes-leerfasen model

De mbo methodes TouchTech, InBusiness en Traject van ThiemeMeulenhoff zijn modulair opgebouwd. Iedere module behandelt een thema en dekt een of meer werkprocessen of leerdoelen af, met veel aandacht voor de praktijk en de vaardigheden. Modules zijn zelfstandig inzetbaar in onze boeken, Boeken OpMaat en onze online leeromgeving eDition. Daardoor zijn onze methodes flexibel in te zetten, zodat het altijd past bij de wijze waarop jullie het onderwijs vormgeven.  

Modules kennen een vaste opbouw in 6 leerfasen:

  1. Introductie
  2. Theorie
  3. Verwerking
  4. Toepassing
  5. Evaluatie
  6. Toetsing

Alle leerfasen bevatten duidelijke taal: voor niveau 2 en 3 op 2f, voor niveau 4 op 3f. Ze sluiten aan op de beroepspraktijk, met veel praktijkvoorbeelden, cases en projecten in woord en beeld en met extra verrijking en verdieping voor niveau 4. Afhankelijk van de gekozen lesvorm worden de leerfasen digitaal of in theorie- en werkboeken aangeboden.

Wil jij een van onze methodes uitproberen? Bestel dan beoordelingsexemplaar of proeflicentie.

 

Veel mogelijkheden met het lesmateriaal
Ik was één van de docenten die aandrong op een methode. We hebben diverse uitgeverijen uitgenodigd en ik was eigenlijk direct voorstander van ThiemeMeulenhoff. Vooral vanwege de diversiteit aan online werkvormen, de mogelijkheid voor studenten om op eigen tempo te werken, het feit dat je als opleiding modules kon arrangeren en de manier waarop studenten gemonitord konden worden.
Marijn Jansen, docent techniek Koning Willem I College
Marijn JansenDocent Future Engineering - Koning Willem I College

Leerfase 1: introductie

Een module/thema start met een kern. Dat is een introductie op het thema. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld wordt de nieuwsgierigheid gewekt voor het onderwerp.

Leerfase 2: theorie

De theorie start met kernvragen over het leerdoel. De leerstof wordt beknopt en in begrijpelijke taal uitgelegd, ondersteund door veel beeld en praktijkvoorbeelden.

Leerfase 3: verwerking

De verwerkingsopdrachten zijn bedoeld om de leerstof te begrijpen. De antwoorden van deze opdrachten zijn terug te vinden in de theorie.

Leerfase 4: toepassing

De toepassingsopdrachten zijn opgesteld vanuit een praktijkbeschrijving. Bij deze opdrachten gaat het om een berekening of een vertaling van de theorie naar de praktijk.

Leerfase 5: evaluatie

Aan het eind van de module kan de student met een checklist en de zelftoets controleren of hij de leerstof kent, begrijpt en kan toepassen.

Leerfase 6: toetsing

Met de toetsen wordt de voortgang van de student gemeten. Zo weet je zeker dat ze goed voorbereid hun examens tegemoet gaan.