Hulp bij inloggen     winkelwagen
Traject Welzijn

Traject Maatschappelijke zorg Lesmateriaal mbo Maatschappelijke zorg BOL en BBL

'Vanuit onze nieuwe visie prikkelen we studenten nu extra'

Het is nog niet klaar. Maar Ronald van Elst en Willy van Dijk zijn nu al enthousiast over het herontwerp van Pedagogisch werk en Onderwijs, één van de drie mbo-opleidingen op het Welzijn College van ROC Midden Nederland. Beiden zijn daar docent, onderwijsontwikkelaar en lid van het herontwerpteam. ‘We passen een nieuwe onderwijsvisie toe. En de methode Traject Welzijn van ThiemeMeulenhoff past hier uitstekend bij.’
Ideeën

De vernieuwde opleiding in Utrecht en Amersfoort start in september – voor eerstejaarsstudenten. ‘Zij zullen dat jaar, maar ook de rest van hun studie, les krijgen vanuit de High Impact Learning that Lasts-visie’, vertelt Willy. ‘Dit HILL-model van hoogleraar Philip Dochy bestaat uit zeven bouwstenen voor effectief beroepsonderwijs, met 'urgentie' als basisbouwsteen.’ Wat die urgentie precies inhoudt? ‘Studenten moeten de kans krijgen relevante, beroepsgerichte problemen te herkennen en op te lossen. Dat daagt hen meer uit dan docenten die vertellen hoe dingen zitten of gedaan moeten worden.’
 

Studenten aan zet

‘Voor effectief onderwijs is het belangrijk studenten te prikkelen’, vult Ronald aan. ‘Philip Dochy pleit ervoor hun intrinsieke motivatie en nieuwsgierigheid aan te boren en te vergroten. Dit kan door studenten de ruimte te geven om de eigen nieuwsgierigheid te volgen. En door hen in hoge mate zelf te laten bepalen wat zij hoe en wanneer leren. Ze moeten voelen dat zij aan zet zijn. De bedoeling is dat zij het heft van hun studie meer en meer in eigen handen nemen. Dat ze “zelfmanagement en learner control” ontwikkelen: de tweede bouwsteen van het model.’

Ook de bouwsteen ‘hybride leren’ is cruciaal in het HILL-model, vertelt Ronald, die als Learning Management System (LMS)-coördinator verantwoordelijk is voor de digitale leeromgeving van de opleiding. ‘Lessen en onderwijsleergesprekken moeten een goed afgestemde mix zijn van fysieke en online interactie.’ Datzelfde geldt voor de bouwsteen ‘assessment’. ‘Toetsen moeten niet alleen laten zien wat goed gaat en wat beter kan. Ze moeten ook gepaard gaan met de mogelijkheid én stimulans om het daadwerkelijk beter te doen.’

Richting voor coaching

Willy: ‘In de praktijk gaan we studenten per periode één opdracht geven. Daar verwerken we dan binnen één beroepsthema alle vakken in. Docenten werken nauw samen om die vakken goed op elkaar aan te laten sluiten, zodat studenten de opdracht ervaren als integraal geheel.’ De studenten krijgen binnen elke opdracht ‘leertaken’ die ze moeten uitvoeren. ‘Dat zijn een soort toetsen. Maar het is niet erg als ze sommige taken verkeerd uitvoeren. Fouten maken mag; sterker nog: die zijn leerzaam en geven onze coaching richting.’

De opleidingsontwikkelaars zochten een geschikte, digitale methode voor het nieuwe, coachende lesgeven. Eén waar studenten zelfstandig mee aan de slag zouden kunnen en tot op zekere hoogte hun eigen route in zouden kunnen kiezen. Maar ook één waarbij docenten makkelijk zouden kunnen volgen hoe elke student verwerkingsoefeningen maakte, zodat ze snel zouden kunnen bijsturen – op individueel of op groepsniveau. ‘Die methode vonden we in Traject Welzijn van ThiemeMeulenhoff’, zegt Ronald.

Aansluiting met LMS

Ronald en Willy kenden Traject Welzijn al. ‘Twee jaar geleden vernieuwden we een BBL-opleiding in Amersfoort’, vertelt Willy. ‘Ook langs de lijnen van het HILL-model. Daar bleek Traject Welzijn toen uitstekend bij te passen. Zowel docenten als studenten vonden het inhoudelijk compleet en helder lesmateriaal dat zowel klassikaal als gedifferentieerd onderwijs mogelijk maakt. En dat laatste, onderwijs op maat, was precies wat we beoogden. Net als nu binnen het nieuwe concept in Utrecht en Amersfoort.’

Het is aan Ronald om de digitale leeromgeving van ThiemeMeulenhoff (eDition) naadloos aan te laten sluiten bij het LMS van zijn opleiding (itslearning). ‘Daarover ben ik nu in goed gesprek met beide aanbieders. We willen in itslearning straks ons hele onderwijsprogramma neerzetten. Studenten moeten dan per programmaonderdeel en per leertaak links kunnen aanklikken die hen naar de bijbehorende delen van Traject Welzijn in eDition brengt. En ze moeten ook makkelijk weer terug kunnen naar itslearning.’

Open voor feedback

‘Ons contact met ThiemeMeulenhoff is erg prettig’, zegt Willy. ‘Ze helpen ons snel, bijvoorbeeld als ik nieuwe licenties aanvraag. En ze laten duidelijk merken dat ze hun methodes continu willen verbeteren, in co-creatie met docenten. Zo vroegen ze ons laatst mee te denken over de beste manier om het nieuwe kwalificatiedossier in Traject Welzijn te verwerken. Ze overwogen onder andere om “Integraal Kind Centrum” en “Voor- en vroegschoolse educatie” als modules in de methode op te nemen. We gaven aan dat we dat een goed idee vonden en we stelden voor om ook de module “Baby’s” toe te voegen. Dat is vervolgens ook gebeurd.’

‘Ze luisteren echt’, vult Ronald aan. ‘Bij ons op de opleiding hebben we de methode de afgelopen tijd flink doorgespit en intensief gebruikt. De tevredenheid onder docenten en studenten is hoog, maar natuurlijk valt ons soms nog wel eens iets op. Dan missen we bijvoorbeeld een relevante pedagoog, zien we dat info over een regeling verouderd is of lezen we een term die niet meer gebruikt wordt, zoals “peuterspeelzaal”. Dat koppelen we terug aan ThiemeMeulenhoff, bijvoorbeeld via de feedbackknop in eDition. Zij pakt die feedback vervolgens direct op. Dat is heel fijn om te merken!’

 

Willy van Dijk is sinds 2007 docent Omgangskunde Willy van Dijken onderwijsontwikkelaar op ROC Midden Nederland. Vóór 2007 werkte ze ook al als lerares; eerst op basisscholen, daarna in het volwassenonderwijs (basiseducatie). Willy deed na de PABO de opleiding Leraar Omgangskunde en de onderwijskundige master Professioneel Meesterschap.

 

Ronald van Elst Ronald van Elstwerkt sinds 2003 als docent, na een opleiding Leraar Omgangskunde. In 2006 startte hij op ROC Midden Nederland, waar hij vier jaar later ook ICT-coördinator werd en nog een jaar later coördinator van het leermanagementsysteem (LMS). Dat laatste is hij nog steeds, naast zijn docentschap Burgerschap. Hij volgt op dit moment een master Leren en Innoveren.