delen

20/20 English voor de sector Zorg & Welzijn

Het lesmateriaal voor de sector Zorg & Welzijn leidt op van ERK-niveau 0 tot B1. Er is apart lesmateriaal is beschikbaar voor mbo-niveau 1-2 (Crash Course 0-A1) en voor mbo-niveau 3-4.

Vraag direct een beoordelingsexemplaar aan

Crash Course

Crash Course is geschikt voor niveau 1-2 en voor het wegwerken van taalachterstand bij studenten. Crash Course kan ingezet worden voordat gestart wordt met de reguliere lesstof op niveau 3-4. Studenten op niveau 1-2 hebben vaak een kortere spanningsboog dan studenten op niveau 3-4. Het lesmateriaal voor niveau 1-2 is daarom eenvoudiger van opzet en structuur en wijkt op de volgende punten af van het lesmateriaal voor niveau 3-4:

  • Geen apart theorieboek
  • Kleinere stapjes
  • Meer variatie
Zorg en Welzijn

Een student die Crash Course heeft doorlopen kan probleemloos verder met de reguliere lesstof.

Lesmateriaal niveau 3-4

Voor het lesmateriaal van niveau 3-4 geldt: hoe hoger het niveau, hoe beter het lesmateriaal aansluit bij het toekomstige beroep. Studenten beginnen met een werkboek A2 die geschreven is voor de hele sector Zorg & Welzijn. Zij eindigen met een werkboek B1 dat specifiek geschreven is voor de opleiding Zorg of Welzijn.

Bekijk de samenstelling van het lesmateriaal om de volledige opbouw van het lesmateriaal te zien of bekijk een inkijkexemplaar voor een goede eerste indruk.