delen

20/20 English voor de sector Techniek

Het lesmateriaal voor de sector Techniek leidt op van ERK-niveau 0 tot B1. Er is apart lesmateriaal is beschikbaar voor mbo-niveau 1-2 (Crash Course 0-A1) en voor mbo-niveau 3-4.

Bestel een beoordelingspakket

Crash Course

Crash Course is geschikt voor niveau 1-2 en voor het wegwerken van taalachterstand bij studenten. Crash Course kan ingezet worden voordat gestart wordt met de reguliere lesstof op niveau 3-4. Studenten op niveau 1-2 hebben vaak een kortere spanningsboog dan studenten op niveau 3-4. Het lesmateriaal voor niveau 1-2 is daarom eenvoudiger van opzet en structuur en wijkt op de volgende punten af van het lesmateriaal voor niveau 3-4:

  • Geen apart theorieboek
  • Kleinere stapjes
  • Meer variatie

Techniek
Een student die Crash Course heeft doorlopen kan probleemloos verder met de reguliere lesstof.

Werkboek B1 voor ICT-opleidingen

Het werkboek ICT B1 is goed inzetbaar naast het andere lesmateriaal voor de sector Techniek. Het lesmateriaal is geschreven in de context van ICT-beroepen. 

Bekijk de samenstelling van het lesmateriaal om de volledige opbouw van het lesmateriaal te zien of bekijk de inkijkexemplaren voor een goede eerste indruk.