delen

20/20 English voor de sector Economie

Het lesmateriaal voor de sector Economie leidt op van ERK-niveau 0 tot B2. Er is apart lesmateriaal is beschikbaar voor mbo-niveau 1-2 (Crash Course 0-A1 en werkboek A2) en voor mbo-niveau 3-4. Voor aansluiting bij vervolgopleidingen is het lesmateriaal Top Course B2 beschikbaar.

Vraag direct een beoordelingsexemplaar aan

Crash Course

Crash Course is geschikt voor niveau 1-2 en voor het wegwerken van taalachterstand bij studenten. Crash Course kan ingezet worden voordat gestart wordt met de reguliere lesstof op niveau 3-4. Studenten op niveau 1-2 hebben vaak een kortere spanningsboog dan studenten op niveau 3-4. Het lesmateriaal voor niveau 1-2 is daarom eenvoudiger van opzet en structuur en wijkt op de volgende punten af van het lesmateriaal voor niveau 3-4:

  • Geen apart theorieboek
  • Kleinere stapjes 
  • Meer variatie
Economie
Een student die Crash Course heeft doorlopen kan probleemloos verder met de reguliere lesstof.


Lesmateriaal niveau 3-4

Voor het lesmateriaal van niveau 3-4 geldt: hoe hoger het niveau, hoe beter het lesmateriaal aansluit bij het toekomstige beroep. Studenten beginnen met een werkboek A2 die geschreven is voor de hele sector Economie. Zij eindigen met een werkboek B1 dat specifiek geschreven is voor de opleiding Handel of Administratie. 

Top Course

Een student die Top Course doorloopt heeft voldoende niveau om makkelijk door te stromen naar het hbo. Top Course biedt extra verdieping boven op de reguliere lesstof.

Werkboek B1 voor ICT-opleidingen

Het werkboek ICT B1 is goed inzetbaar naast het andere lesmateriaal voor de sector Economie. Het lesmateriaal is geschreven in de context van ICT-beroepen. Het boek kan prima gebruikt worden als aanvulling op de werkboeken B1 Handel en Administratie.

Meer weten?

Bekijk de samenstelling van het lesmateriaal om de volledige opbouw van het lesmateriaal te zien of bekijk de inkijkexemplaren voor een goede eerste indruk.