Home
Mbo
Rekenen
Got it?! Rekenen

Daarom kies je voor Got it?! Rekenen

Daarom kies je voor Got it?! Rekenen

  Bestel een beoordelingspakket
  Niveaubeheer - Wat biedt de methode - Got it rekenen - mbo

  Niveaubeheer

  In de docentomgeving kan het referentieniveau van je studenten zowel klassikaal als individueel ingesteld en (op ieder willekeurig moment) aangepast worden. Hebben je studenten nog niet eerder geoefend op een nieuw ingesteld niveau, dan krijgen ze eerst de instaptoets van dat niveau aangeboden.

  Let op: beheersen studenten in de ogen van de docent het ingestelde niveau in voldoende mate, dan is het uitsluitend de docent die studenten naar een ander niveau kan zetten. Studenten gaan niét automatisch door, maar blijven oefeningen aangeboden krijgen van het niveau dat voor ze ingesteld staat.

  Ook als alle onderwerpen en domeinen inmiddels succesvol afgerond (en in onderhoudsmodus) zijn. De sommengenerator zorgt in dat geval voor afwisseling binnen dezelfde sommen.

  Opdrachten - wat biedt de methode - got it rekenen - mbo

  Veel verschillende opdrachten

  Got it?! Rekenen bestaat uit 134 uitlegfilmpjes, 507 theorie-items en 2.565 unieke oefeningen. Met de ingebouwde sommengenerator kunnen jouw studenten oneindig veel oefenen! Er worden elke keer weer andere waarden in de oefeningen gegenereerd, waardoor geen som dezelfde is en studenten die naast elkaar zitten afwijkende opgaven krijgen voorgeschoteld.

  Leerrendement - Wat biedt de methode - got it rekenen - mbo

  Optimaal leerrendement

  De verplichte instaptoets bepaalt het startniveau van de student. Daarna biedt Got it?! Rekenen voortdurend nieuwe oefeningen en uitlegfilmpjes aan, gebaseerd op de behaalde resultaten. Studenten hebben inzage in hun eigen leerprestaties via de zogenaamde Kenniskaart, die ze motiveert om steeds verder te verbeteren.

  Als docent kan je de voortgang van jouw studenten via het Docentendashboard tot in detail volgen en waar nodig ingrijpen of verrijken met uitlegfilmpjes, theorie-items, extra toetsing, coaching en niveaubeheer.

  Onderwerpen - Wat biedt de methode - got it rekene - mbo

  Onderwerpen en domeinen

  Naast de niveaus onderscheidt het referentiekader vier rekendomeinen. De oefenstof van Got it?! Rekenen bedient alle vier domeinen ruimschoots:

  • Getallen

  • Meten en meetkunde

  • Verbanden

  • Verhoudingen

  Onderwerpen

  Elk domein in Got it?! Rekenen is weer onderverdeeld in verschillende onderwerpen en elk van die onderwerpen weer in vier fasen:

  • Fase 1: rekenen in reële situaties

  • Fase 2: aanleren van begrippen, modellen en schema’s

  • Fase 3: toepassen van kennis in eenvoudige contexten

  • Fase 4: toepassen van kennis in complexere contexten

  Doorlopende leerlijn - Wat biedt de methode - Got it rekenen - mbo

  Doorlopende leerlijn

  Got it?! Rekenen sluit naadloos aan op de referentieniveaus van de commissie Meijerink (1F t/m 3F). Deze referentieniveaus geven aan wat studenten moeten kennen en kunnen op het gebied van rekenen. De niveaus zijn als volgt samengesteld:

  • 1F –basisonderwijs

  • 2F – vmbo, mbo-1, mbo-2,mbo-3

  • 3F – havo, vwo,mbo-4

  Referentieniveau 2A

  Aanvullend komt Got it?! Rekenen met specifieke content voor referentieniveau 2A tegemoet aan de wens om de kloof tussen de referentieniveaus 1F en 2F voor veel studenten te dichten. De rekentoets 2A is een afgeleide van de rekentoets 2F en minder complex in het aantal rekenkundige handelingen in en/of de moeilijkheidsgraad van het oplossingsproces. Een waardevolle tussenstap voor bijvoorbeeld mbo-studenten op niveau 1.

  Continu doorontwikkeld - Wat biedt de methode - Got it rekenen - mbo

  Continu doorontwikkeld

  De software van de online omgeving van Got it?! Rekenen wordt actief doorontwikkeld. Docenten kunnen hun suggesties en feedback op de omgeving doorgeven. Door middel van een poll worden de suggesties die in aanmerking komen voor doorontwikkeling aan alle docentgebruikers van het platform voorgelegd. Zo worden docenten actief bij dit proces betrokken en maken we de omgeving van Got it?! Rekenen steeds een stukje beter.

  Onze collega's helpen graag!

  Onze collega's helpen graag!

  Team beroepsonderwijs & NT2

  033-4483700
  Stuur een email