Hulp bij inloggen     winkelwagen
Mbo Magazine 2021

Preview artikel

Starten met studentparticipatie? Zet eerste deze 8 stappen!

Wat mooi dat je enthousiast bent over studentbetrokkenheid! Maar begin niet zomaar uit het niks studenten te betrekken bij je lesinhoud of opleidings- en schoolvraagstukken. Succes vereist een goede voorbereiding. Deze acht stappen kunnen je bij die voorbereiding helpen.
 

 Stap 1: Het team

Je neemt de aanloop naar studentparticipatie in teamverband. Daarom stel je als eerste dit team samen. Meestal heeft zo’n groep een vaste kern van zes à acht collega’s. Zij komen op verschillende momenten samen. Het team werkt vanaf de start ook samen met studenten. Die kunnen per sessie verschillen – ook in aantal. Als team kun je zelf en op verschillende manieren studenten betrekken, bijvoorbeeld door ze aan te spreken in de gang, via social media te benaderen of een keer mee te nemen naar een teambespreking. Zo ben je al bezig met studentparticipatie terwijl je die aan het vormgeven bent!

Voorbeelden van teamleden  

Je wilt het liefst een team waarin verschillende lagen van de school vertegenwoordigd zijn: van besluitvormers en onderwijsontwikkelaars tot docenten. En hoe meer perspectieven je daarbij kunt meenemen, hoe beter. Ook collega’s van marketing en communicatie, kwaliteitszorg, HR en IT zijn dus welkom om hun zegje te doen. Net als bijvoorbeeld onderwijs-/teammanagers, roostermakers en conciërges. Lang niet al je collega’s zullen tijd of zin hebben om altijd aan te schuiven bij besprekingen. Als kernteam kun je hen dan uitnodigen voor één sessie. Of voorafgaand aan een bespreking om input kunnen vragen. Zo werk je ook aan draagvlak voor je toekomstige aanpak.
 

Stap 2: De bedoeling

Je wilt studenten betrekken. Maar waarom eigenlijk? Elk antwoord dat je op deze vraag geeft, is een ‘bedoeling’. Je kunt meerdere bedoelingen hebben, maar houd het wel overzichtelijk; formuleer er maximaal vijf!
  

Voorbeelden van bedoelingen

  • “We vinden het belangrijk om onderwijs te geven dat goed aansluit op studenten. Daarom willen we ontdekken wat zij willen, vinden en nodig hebben.”
  • “We streven ernaar de tevredenheid van studenten te verhogen. En we weten dat zij het fijn vinden om betrokken te worden bij besluiten.” 
  • “We hopen dat hogere tevredenheid en de mogelijkheid tot participatie onze school aantrekkelijker maakt voor aankomende studenten.”
  • “We willen de motivatie van studenten stimuleren – en het blijkt dat zij gemotiveerder zijn als ze betrokken worden.”

Stap 3: De situatie

Ga na of er al studentparticipatie plaatsvindt op je school en hoe die geregeld is. Wie zet op dit moment welke vormen in? Rond welke thema’s? En hoe werken die vormen precies? Vallen ze onder ‘medezeggenschap’? En welke richten zich op bredere participatie? Waarschijnlijk gebeurt er al meer aan studentbetrokkenheid dan je denkt! Wat er is, vormt de basis van je plan. Zodra je die basis in kaart hebt gebracht, kun je vormen van participatie aanvullen of aanpassen. Zorg in elk geval dat je je overzicht van studentparticipatie vanaf nu altijd actueel houdt!

 

Stap 4: De rondvraag

Hoe kijken studenten zelf naar hun participatie? Wat merken ze ervan op school? Hoe moet studentparticipatie er volgens hen uitzien? Hoe ervaren ze hun leven op school überhaupt? Wat vinden ze leuk en belangrijk? Waar willen ze over meedenken of -beslissen? En wat zouden ze veranderen als ze de kans hadden? Vraag het ze! En stap hiervoor vooral op hen af. Vaak zie je meteen waar ze zijn – van kantine en fietsenhok tot social media. Maar leg ook contact met degenen die je niet snel ziet, omdat ze op stage zijn of veel verzuimen. Studenten benaderen is vaak makkelijker dan je denkt en levert veel nuttige informatie op! 

Het volledige artikel lezen?

Vraag dan gratis een exemplaar van het magazine Uit liefde voor het vak aan!