Hulp bij inloggen     winkelwagen
 Makers methode| ThiemeMeulenhoff

Makers LOB én burgerschap

Docent Hans Boelen over Makers

"Deze methode is voor elk vak van belang"

Goed beroepsonderwijs richt zich niet alleen op LOB en burgerschapvakkennis en -skills, stelt Hans Boelen. “Je wilt studenten ook sociaal-emotionele vaardigheden bijbrengen. En leren hoe ze het best kunnen leren.” De methode ‘Makers’ is daar uitstekend geschikt voor, aldus de docent Aviation Operations Officer op het MBO College Airport in Amsterdam. “Het materiaal is gemaakt voor Studieloopbaanbegeleiding en Burgerschap. Maar wij willen het voor elk vak gebruiken.”

“Onze overtuiging is dat alle vakken binnen onze opleiding even belangrijk zijn voor de voorbereiding van studenten op hun latere beroep. Dat ze samen één geheel vormen. Dat docenten van deze vakken hun lessen op elkaar af moeten stemmen om die samenhang goed te laten zien aan studenten. En dat zij hierbij ook aandacht dienen te hebben voor die cruciale sociaal-emotionele en studieskills. Docenten kunnen deze aandacht geven door in onderling overleg opdrachten uit ‘Makers’ te selecteren, die oefeningen zó aan te passen dat ze aansluiten bij Aviation-Operations-beroepen en ze daarbij waar mogelijk toe te spitsen op hun eigen vak. Precies zoals ik de afgelopen maanden zelf heb gedaan.”

Leuker lesgeven

“Ik had een prachtige baan in de luchtvaart, met een goed salaris en veel vrijheid. Toch knaagde er iets. Steeds vaker vroeg ik me af: ‘Is mijn werk wel zinvol genoeg? Draag ik voldoende bij aan het leven van anderen?’ Toen mijn twee dochters voor het eerst naar school gingen, zag ik hoe mooi het onderwijs was; hoe je als leraar echt het verschil kan maken. Ik werk hier nu sinds januari 2020 en voel me als een vis in het water. Het is echt fantastisch mijn nieuwe passie voor het onderwijs te kunnen combineren met de liefde die ik altijd gevoeld heb voor de luchtvaart. Studenten merken hoe dol ik ben op deze sector en hoe graag ik er les over geef. Zoals ze ook merken dat ik veel praktijkervaring heb en alle ontwikkelingen in de luchtvaart bijhoud. Ik denk dat ze mijn lessen daardoor leuker vinden en meer van me aannemen.”

“Het helpt studenten om docenten te hebben die met veel plezier hun kennis en ervaring overdragen. Maar dat is niet voldoende. Sociaal-emotionele en studievaardigheden zijn minstens zo belangrijk. Ze moeten zichzelf bijvoorbeeld goed kennen, in staat zijn samen te werken, zelfvertrouwen hebben, gericht zijn op persoonlijke groei, begrijpen wat de opleiding van hen verwacht en zelfstandig de juiste leerstrategie kunnen toepassen. Bij eerstejaars zien we dat zij dit soort skills over het algemeen nog onvoldoende bezitten. Met een groepje docenten zijn we het curriculum voor eerstejaars nu zó aan het herinrichten dat zij deze vaardigheden snel opdoen. En ‘Makers’  willen we hierbij een prominente rol geven.”

Pilot beginnen

“Ik was niet betrokken bij de keus voor ‘Makers’, maar ben er met enkele collega’s wel vol animo de pilot mee gestart die dit jaar loopt. Zo gebruik ik de methode in het vak Human Factors, waarin ik inga op de rol van menselijk gedrag in relatie tot incidenten en ongelukken binnen de luchtvaart. Daarbij gaat het zeker ook om de houding, de gedachten en het gevoel van luchtvaartprofessionals; die beïnvloeden hun handelen immers. Een verkeerde mindset kan een ketting van fouten in gang zetten. Vandaar dat ik ze onder andere de ‘Makers’-opdrachten ‘Gezond gedrag’ en ‘Mindset’ heb laten maken. Met die laatste leerden studenten bijvoorbeeld welke soorten mindset er zijn, welke impact die hebben en hoe ze die van zichzelf kunnen veranderen.”

Materiaal aanpassen

“Ik vertel studenten altijd eerst wat het doel van de opdracht is en hoe deze werkt. Daarna splits ik die oefening op in delen met elk een eigen deadline en zet ik ze aan het werk. Ze lezen en beantwoorden de opdrachtvragen dan niet in de hardcopy-editie van ‘Makers’ die ze wel allemaal hebben, maar in een Word-document dat ik zelf gemaakt heb. Dit is een bewerking van de ‘Makers’-opdracht; een overgetypte versie waarin ze meer ruimte krijgen om te antwoorden dan in de methode zelf en waar ze ook extra zinnen of kadertjes aantreffen. Waar staat ‘Het wordt nu tijd om met de mindset te werken’ heb ik bijvoorbeeld toegevoegd: ‘Dat helpt je tijdens jouw studie AO, stage en baan.’ Door dit soort wijzigingen gaat de opdracht meer voor ze leven.”

“Op vergelijkbare wijze heb ik bij ‘Gezond gedrag’ aangegeven hoe belangrijk dit is voor succes en veiligheid in de luchtvaart. ‘Of je nu koffers laadt, turn around coordinator bent of als duty manager op de werkvloer staat.’ Daarnaast heb ik bijvoorbeeld een ‘Wist je dit?’-kadertje toegevoegd over gedragstrainingen in de Amerikaanse luchtvaart. Zo onderstreep ik het belang van dit onderwerp. Verder zet ik ook wel eens ICT-tips in mijn Word-document. ‘Maak voordat je met deze opdracht begint een mapje “Makers” aan. En een submapje “Mindset”. Download dit opdrachtformulier, sla het op in dat submapje en ga dan pas aan de slag.’ Voor eerstejaars zijn dit soort studieskills vaak allesbehalve vanzelfsprekend. Maar ze zijn wel handig – voor álle vakken.”

Eigenaarschap geven

“Het zou mooi zijn als docenten in ‘Makers’ digitaal aanpassingen konden maken in de content. Als zij het lesmateriaal dus sneller en eenvoudiger konden toespitsen op hun vak en opleiding dan ik nu doe. Het kost anders best veel tijd. Daarnaast zouden de schrijvers van ‘Makers’ misschien nog eens kunnen kijken naar het taalniveau. Dit voldoet weliswaar aan de norm die onze studenten zouden móéten hebben, maar in de praktijk blijken zeker veel eerstejaars die norm niet te halen. Het gevolg is dat ze snel afhaken tijdens het lezen. Dat laatste ga je overigens ook tegen door teksten zoveel mogelijk te laten aansluiten bij hun belevingswereld. Wat dat betreft had een kader over The Beatles wellicht beter over DJ Martin Garrix kunnen gaan.”

“Dit zijn maar kleine suggesties en verbeterpuntjes. Ik vind het echt een erg sterke methode; één die een geweldige basis legt voor lessen waarin studenten zowel hun vakkennis- en skills als hun sociaal-emotionele en studievaardigheden kunnen ontwikkelen. ‘Makers’ staat ook boordevol inspirerende werkvormen, zowel voor individuen als voor groepen. Het materiaal stelt docenten daarbij in staat om studenten ‘eigenaarschap’ te geven; om hen zelf te laten bedenken hoe ze een opdracht gaan uitwerken – binnen bepaalde kaders en deadlines. Als studenten op die manier invloed krijgen, als waren ze copiloten van hun eigen opleiding, worden ze doorgaans ook gemotiveerder. En dat kan hun prestaties naar nieuwe hoogtes brengen.”


Hans Boelen over MakersHans Boelen is sinds januari 2020 docent Aviation Operations Officer op het MBO College Airport van het ROC van Amsterdam (officieel mbo-niveau 4, maar volgens Hans en zijn collega’s eigenlijk ‘4+’). Hij geeft op dit moment de vakken Navigatie, Aerodynamica, Human Factors en SLB. Hij ziet bij zijn opleiding dat er vaker de voorkeur gegeven wordt aan eigen lesmateriaal en dat collega's steeds kritischer worden over educatieve methodes en boeken van uitgevers. Maar hij verwacht desondanks dat ‘Makers’  van ThiemeMeulenhoff na de huidige pilot op de boekenlijst wordt gezet – als uitzondering op die regel. Hans was voorafgaand aan zijn overstap naar het onderwijs jarenlang werkzaam in de luchtvaart. Hij heeft zelf een vliegbrevet en is nog steeds actief als vlieger.

Vraag nu proefmateriaal aan van Makers