Hulp bij inloggen     winkelwagen
 Makers methode| ThiemeMeulenhoff

Makers LOB én burgerschap

Koppel jij Burgerschap al aan SLB?

Soms komt de maatschappij keihard je klas binnen. Door een verkiezingsuitslag, bijvoorbeeld. Door maatregelen tegen een pandemie en het verzet daartegen in de samenleving. Of door een politicus die weer eens iets polariserends roept. Je studenten zien het, ze horen ervan, ze lezen erover. Het houdt hen bezig, misschien zelfs wakker, en ze willen erover praten. Met hun klasgenoten. Met jou.

Jij kunt als mentor zeggen: ‘Dat is niet mijn pakkie-an. Ik sta hier alleen voor Studieloopbaanbegeleiding.’ Maar sluit SLB gesprekken over de samenleving uit? Wij denken van niet – om deze vijf redenen:

1. Je zit op de juiste plek

Samen heftige maatschappelijke gebeurtenissen begrijpen. Daar een eigen mening over vormen. En ontdekken wat een verstandige reactie is. Als SLB’er kun jij studenten daar uitstekend bij helpen. Sterker nog, ook als er geen heftige maatschappelijke gebeurtenissen zijn, ben je dé docent om met hen te praten over de samenleving en hun rol daarin; over hun burgerschap.
Waarom juist jij hier zo geschikt voor bent? Omdat dit soort discussies pas echt goed verlopen in een sfeer van vertrouwen, zeker in groepen waarin zelfreflectie en groepsgesprekken normaal zijn. Studenten voelen die vertrouwdheid het sterkst in hun mentorklas: de plek waar jij ze aanspoort na te denken over zichzelf, over hun leven; over wat ze vinden, willen, kunnen en zouden moeten doen.

2. Je vindt veel overlap

Misschien denk je dat Burgerschap heel anders is dan SLB. Maar de splitsing is eigenlijk heel kunstmatig; in de praktijk overlappen Burgerschap en SLB elkaar. Bijvoorbeeld op het vlak van economie en vitaliteit. Hoe organiseer je je werkende leven, van sollicitatiebrieven tot je gedrag als werknemer? En hoe zorg je goed voor jezelf, fysiek en mentaal? Die vragen zijn relevant voor SLB én Burgerschap.
Heel verwonderlijk is die overlap niet. De domeinen zijn formeel weliswaar gescheiden, maar draaien om hetzelfde: je helpt jouw studenten zich te ontwikkelen tot krachtige burgers die hun eigen weg weten te vinden in de maatschappij. Een passende studieloopbaan is een belangrijk onderdeel van dit burgerschap. Net als bijvoorbeeld basiskennis van politiek en rechtstaat.

3. Je hebt goed materiaal

Als je Burgerschap in je SLB-lessen integreert, wil je dat wel goed doen, natuurlijk. Je wilt dus dat je studenten voldoen aan de eisen voor SLB én Burgerschap. Maar hoe zorg je daarvoor? De nieuwe lesmethode ‘Makers’ van ThiemeMeulenhoff-mbo helpt je. Dit materiaal is ontwikkeld door LesLab, in het bijzonder door mbo-docenten die zelf óók SLB en Burgerschap combineren. Als je ‘Makers’ gebruikt, komen zij langs om te vertellen over de mogelijkheden van het materiaal. En daarna zijn ze altijd beschikbaar voor vragen.
Niet dat ‘Makers’ moeilijk toe te passen is. Integendeel. Studenten maken opdrachten, verdienen daar ‘ervaringspunten’ mee en werken zo toe naar doelscores voor SLB en Burgerschap. Voor alle SLB-thema’s vond LesLab een koppeling met Burgerschap. Dus met die opdrachten behalen studenten voor beide domeinen punten. Slechts enkele Burgerschap-thema’s konden níet aan SLB gekoppeld worden (zoals politieke onderwerpen). Daarvoor zijn er aparte opdrachten. Hebben studenten de doelscores bereikt? Dan voldoen ze aan alle officiële eindtermen voor SLB en Burgerschap. Easy peasy.

4. Je klas vindt leren leuker

‘Makers’ is een unieke koppeling van SLB en Burgerschap, inhoudelijk sterk, overzichtelijk opgebouwd, toegankelijk geschreven en aantrekkelijk vormgegeven. Maar wat de lesmethode helemáál aansprekend maakt voor je klas, is de diversiteit aan opdrachten en de mogelijkheid daaruit te kiezen. Studenten hoeven niet elke opdracht te doen om genoeg punten te halen. Er is niet maar één aanpak per opdracht mogelijk. En er is ook geen vaste volgorde (‘route’) voor iedereen – zolang studenten maar bepaalde sóórten opdrachten afronden en de eindscores bereiken.
Deze insteek past bij jouw focus op persoonlijke ontwikkeling. Jij weet immers dat iedereen zich anders ontwikkelt en wilt jouw studenten leren zelf keuzes te maken. Daar hoort bij dat zij vrijheid en vertrouwen van je krijgen. Bijkomend voordeel: uit de praktijk blijkt dat studenten hierdoor meer plezier hebben in leren. Dat zij zelf kunnen kiezen (binnen een richtinggevend kader) maakt jouw lessen leuker!

5. Jij bepaalt je aanpak

Je kunt ‘Makers’ op verschillende manieren gebruiken. Enerzijds leent de methode zich voor gepersonaliseerd onderwijs, waarin je per student begeleiding en coaching geeft. Je richt je daarbij op individuele interesses, krachten en verbeterpunten. En je volgt met elke student een aparte route, gebaseerd op hun keuzes en jouw bijsturing (bijvoorbeeld als ze te veel in de eigen comfortzone blijven). Anderzijds kun je ‘Makers’ óók inzetten voor klassikaler onderwijs. Jij bepaalt dan welke opdrachten de hele groep doet.
Overigens betekent gepersonaliseerd leren niet dat studenten alles in hun eentje moeten doen. Studenten hebben voor veel opdrachten in ‘Makers’ anderen nodig, bijvoorbeeld om te interviewen, mee samen te werken of van gedachten te wisselen. Ook adviseren we je om één keer per onderwijsperiode een ‘deelmoment’ in te plannen. Daarin bespreekt iedereen in de klas zijn producten met elkaar. Leren gaat nu eenmaal beter als anderen spiegelen, prikkelen en inspireren.

Bundel SLB en Burgerschap dus vooral in je lessen. Zo help je je studenten om nog sterker in de samenleving te staan. Om heftige maatschappelijke gebeurtenissen, zoals een pandemie, het hoofd te bieden. En om succes te krijgen in hun werk.