Lock Digitale leeromgeving winkelwagen
Terug naar overzicht

Het vernieuwende MBO

Het leren helpen vernieuwen en verbeteren

We ontwikkelen eDition, onze digitale leer- en werkomgeving continu door. Het uitgangspunt hierbij is altijd: hoe kunnen we leren helpen vernieuwen en verbeteren? Bij de introductie van eDition was het vooral een werkomgeving waar studenten zelfstandig aan de slag konden gaan. Inmiddels zijn we flinke stappen verder, dankzij input en feedback van docenten en studenten die ermee werken. 

Beter sturen in het leerproces

Een belangrijke verbetering is het nóg inzichtelijker maken van de resultaten van de studenten. Als docent kon je al per student of per opdracht bekijken wat de voortgang is in de gemaakte vragen. Op dit moment werken we aan een geaggregeerd overzicht van de resultaten van een groep of klas. Hierdoor krijg je als docent beter inzicht in waar die klas(sen) staat: wie heeft inmiddels de opdrachten al gemaakt? Wat is het gemiddelde resultaat van de klas? Welk deel van de lesstof wordt al goed beheerst? Daardoor kunnen docenten beter sturen in het leerproces. Want misschien zie je bijvoorbeeld dat een hele groep geen goede resultaten heeft behaald op een onderwerp. Dan kun je overwegen om de lesstof op een andere manier aan te bieden. Het gaat erom dat je als docent weet waar jouw studenten op dat moment staan en dat je hierop kunt inspelen.

Optimale interactie tussen docent en student

Een handige noviteit in eDition is ook de eDition-rondleiding. Bínnen de digitale leer- en werkomgeving krijg je als docent daarbij uitleg over belangrijke functionaliteiten. In woord, beeld en ook in instructiefilmpjes. Bijvoorbeeld hoe je opdrachten aan- en uit kunt zetten per student of hoe je de resultaten van studenten kan bekijken. Dit zie je dus allemaal zonder eDition te verlaten. Op den duur willen we deze rondleiding ook voor studenten beschikbaar maken.

Maar we willen meer. Een stap in de verdere toekomst is de optimalisatie van de (digitale) interactie tussen student en docent. Op een manier dat de docent echt persoonlijk feedback kan geven op de resultaten van een student. Of door docenten hun student verder op weg te laten helpen door notities te kunnen maken op de studentenpagina. Ook zouden we docenten de mogelijkheid willen bieden om hun eigen content te integreren in eDition. Docenten hebben vaak zelf ook lesmateriaal ontwikkeld dat ze graag willen gebruiken in combinatie met onze lesmethodes. Hoe mooi zou het zijn om ook letterlijk ín de digitale leer- en werkomgeving onze krachten te bundelen? 

Pieter Ruempol is programmamanager Smart Learning Technology en product owner eDition bij ThiemeMeulenhoff