Lock Digitale leeromgeving winkelwagen

Docentenstartpagina

Via de docentenstartpagina heb je alles bij de hand om optimaal les te geven en de voortgang van je studenten te volgen.

Docentenstartpagina digitale leeromgeving beroepsgerichte vakken mbo

Basis

In de eerste kolom vind je de basismaterialen. Hier staan bijvoorbeeld:

  • Digiboeken - online door de lesstof van de serie bladeren. 
  • Arrangementsinformatie - een toelichting op de samenstelling van de serie.
  • Handleidingen - uitleg over onder meer de didactische opzet.
  • Koppeldocumenten - op welke manier de lesstof is gekoppeld aan de kwalificatiedossiers.
  • Antwoorden - de uitwerkingen van de opdrachten in de serie.

Inspiratie

In de tweede kolom vind je extra lessuggesties. Denk bijvoorbeeld aan verschillende manieren om de 21e eeuwse vaardigheden in te zetten, diverse digitale werkvormen en instructievideo’s om deze digitale werkvormen in te zetten.

Evaluatie

In de derde kolom staan de materialen om de kennis en vaardigheden van de student te toetsen.

Voortgang studenten monitoren

Docentenstartpagina monitoren voortgang studenten

Als docent heb je goed zicht op de voortgang van de studenten. Je kunt dit volgen via een dashboard. Ook kan je zelf bepalen welke opdrachten je elke student wilt laten maken.