Hulp bij inloggen     winkelwagen
DoorEngels | ThiemeMeulenhoff

DoorEngels De methode Engels voor het mbo

Docent over lesmethode DoorEngels

'Gebruik van werksituaties is sterke keus'

Steeds meer docenten gebruiken onze nieuwe methodes DoorNederlands en DoorEngels. Maar waarom koos hun afdeling voor deze vernieuwing? En hoe bevalt het in de praktijk? We vragen het die docenten zelf. Deze keer: Koen Clijsen, docent Engels op het ROC Tilburg.

Koen, hoe kwamen jullie uit bij DoorEngels?

‘Ik googelde een keer naar relevante ontwikkelingen op mijn vakgebied. Zo ontdekte ik dat Thieme aan een nieuwe methode werkte. Ik heb online meteen aangegeven dat ik op de hoogte  gehouden wilde worden. Ik geef namelijk al zo’n negentien jaar les aan deze school voor administratieve en juridische dienstverlening. En in die periode heb ik altijd met veel tevredenheid lesmateriaal gebruik van ThiemeMeulenhoff-mbo. Van de Easy-reeks tot het recentere 20/20

Hield ‘Thieme’ je vervolgens goed op de hoogte?

‘Ja, ik kreeg regelmatig updates. En ik werd steeds enthousiaster. Ik zag bijvoorbeeld dat één van de auteurs van 20/20 ook mee had geschreven aan DoorEngels: een goed teken. En een andere co-auteur bleek ik zelfs te kennen! Van hem kreeg ik ook veelbelovende informatie over de methode. Toen DoorEngels klaar was en ThiemeMeulenhoff-mbo mij een proefkatern stuurde, bleek mijn enthousiasme gerechtvaardigd. Samen met een collega-docent hakte ik de knoop door: dit zou onze methode worden.’

Wat viel je als eerste op aan DoorEngels?

‘Dat het geschreven is vanuit de beroepspraktijk. De lesstof verwijst heel veel naar werk- en stagesituaties die de meeste mbo’ers vroeg of laat zullen tegenkomen, ongeacht hun opleiding. Bijvoorbeeld in de rubriek ‘At work’, maar ook onder kopjes als ‘Asking your colleagues questions, ‘Reading in preparation for a work placement’ en ‘Sharing know-how of colleagues’. Die focus op het werkende leven vind ik een sterke keuze. Ik zie dat in methodes van andere uitgevers een stuk minder terug.’

Thieme blijft de methode doorontwikkelen. Heb je hier tips voor?

‘Ik zou het mooi vinden als docenten een katern of zo kunnen downloaden dat zich specifiek richt op het beroep waar hun studenten zich op voorbereiden. Een aanvulling met jargon en uitdrukkingen die vooral in dat beroep veel voorkomen. Ik snap dat DoorEngels een algemene insteek heeft, zodat het voor álle mbo-opleidingen relevant is. Maar optioneel materiaal voor bijvoorbeeld administratief, juridisch of secretarieel medewerker zou wat mij betreft welkom zijn! Ik voeg die woorden en zinnen nu zelf toe aan de stof.’

Wat zijn voor jou de sterke punten van DoorEngels?

‘Naast die focus op werk- en stagesituaties? Veel! Ik kan er prima klassikaal les mee geven – waarbij ik zelf kan bepalen welk thema van het boek ik wanneer wil behandelen. En dankzij het online gedeelte kun je studenten ook wat vrijer laten, iets meer op eigen tempo laten werken. Ik ben dit zelf steeds meer aan het doen en het bevalt me zeer. Verder ben ik blij met de native speakers in audiofragmenten én met de exam training; die is uniek voor deze methode en bereidt studenten uitstekend voor op hun tentamens.’

Wat vinden studenten zelf eigenlijk van het boek?

‘We zijn er pas dit schooljaar mee begonnen, maar ik hoor tot nog toe geen enkele wanklank. En dat is een positief teken. Dat ze er niks over zeggen, maar er zonder problemen mee werken, is hun manier om aan te geven dat ze er soepel mee uit de voeten kunnen. Dit is nu eenmaal niet een groep die spontaan enthousiasme uit over lesmethodes. Het gemak waarmee zij DoorEngels gebruiken maakt mij extra content met onze keus voor een licentie van drie jaar. Deze methode wérkt gewoon.’