Home
Kennis en inspiratie
Mbo

Inbusiness Financieel: vetrouwd, maar dan beter!

Inbusiness Financieel: vetrouwd, maar dan beter!

Heel veel is er niet veranderd. Dat is misschien niet het allerspannendste om te vertellen over onze economie-methode: InBusiness Financieel. Maar het is wel belangrijk. Grote kans, namelijk, dat je onze vórige methode kent: BV in Balans. En dat je deze (net als veel andere docenten en studenten) heel prettig vindt om mee te werken. Daarom is het goed te weten dat InBusiness Financieel voor 90 procent hetzelfde is.

Wat er wél is veranderd? En wat we per se wilden behouden?

Vertrouwd: beroepsgerichte basis Net als BV in Balans zit InBusiness Financieel boordevol kennis van hoge kwaliteit. Precies zoals je van ons mag verwachten. En ook InBusiness Financieel kun je zowel klassikaal inzetten als activerend en gedifferentieerd. Iedere student kan dus zelf aan de slag met de modules; op eigen tempo, op eigen niveau, in een eigen volgorde.

In gedifferentieerd en activerend onderwijs ben je als docent vooral ‘leercoach’; iemand die elke student persoonlijk begeleidt. Je bent veel minder vaak de traditionele docent die iedereen toespreekt. Voor zover jij daar de ruimte toe geeft, leren studenten de regie te nemen over hun eigen leerproces. Die zelfstandigheid is een competentie waar de maatschappij om vraagt. De beste werknemers zijn immers degenen die zelf het werk zien liggen en de juiste aanpak toepassen. Dát soort beroepskrachten wil je afleveren. Wij helpen je daar graag bij.

Vertrouwd: helder overzicht Niet elke student kan even goed structuur in zijn leerproces aanbrengen of overzicht houden, hoe graag je ook wilt dat hij zelfstandig werkt. Daarom werkt ook InBusiness Financieel met een voortgangskaart. Hierop staat wat een student per week kan doen zodat dat hij op tijd alle leerstof afrondt. Studenten houden op de voortgangskaart bij wat ze gedaan hebben. Na een afgeronde module meldt de student zich. Jij checkt wat ze gemaakt hebben, hoe ze dat gedaan hebben en of ze zichzelf correct hebben gecontroleerd en gecorrigeerd. Zo biedt de kaart niet alleen je student structuur en overzicht, maar ook jou.

Verandering 1: Slimmere handvatten In BV in Balans lieten we studenten zelf leerdoelen formuleren. Dat bleek helaas niet altijd te werken. Dus hebben we nu bij elke module de leerdoelen zelf geformuleerd. De student vindt die leerdoelen eerst aan het begin van de theorie, dan aan het begin van de opdracht en uiteindelijk als checklist ná die opdracht. Door deze herhaling worden studenten steeds bewuster van wat ze moeten weten, begrijpen en kunnen.

Ook de reflectievragen zijn herzien. Studenten formuleren niet meer zelf een mening, maar kunnen vragen nu beantwoorden. We laten ze ook opschrijven welke opdrachten moeilijk bleken. Daarmee hebben ze namelijk meteen een aandachtspuntenlijstje; handig voor hun toets of examen!

Verandering 2: Nieuwe uitstraling InBusiness Financieel ziet er duidelijk anders uit dan BV in Balans. Zo zijn de theorieboeken groter, zijn de kleuren anders, zijn de samenvattingen korter en staan er cartoons in de modules. Dit komt de toegankelijkheid ten goede. Er zijn bijvoorbeeld geen lichtgekleurde kaders met lichtblauwe letters meer: mensen met minder goede ogen hadden daar moeite mee. De cartoons beelden concrete situaties uit en brengen daarmee abstracte inhoud tot leven. Net zoals de vele praktijkvoorbeelden in de boeken.

Maar de nieuwe uitstraling dient nog een ander doel: eenheid. ThiemeMeulenhoff heeft InBusiness Commercieel namelijk een vergelijkbare omvang en opmaak gegeven. Dat is één manier waarop we inspelen op het feit dat scholen zich oriënteren op verbreding van opleidingen.

Verandering 3: Online aanbod InBusiness Financieel bevat minder tekst dan onze vorige methode. Dit op verzoek van velen uit het werkveld. We hebben, met andere woorden, de ‘stofkam’ door onze vorige methode gehaald. Alleen wat écht nodig is, is nu opgenomen in het werkboek; kennisvragen, routineopgaven, enkele praktijktaken en een casus.

Maar niets is weg! Wat we met de stofkam hebben verwijderd, is terug te vinden in de online omgeving eDition. Als je een theorieboek nieuw aanschaft, krijgt je automatisch toegang tot de online leeromgeving

Verandering 4: Module zoektool De modules van InBusiness Financieel komen uit de zoektool van ThiemeMeulenhoff. Hier vind je 150 modules van allerlei vakken. Jouw school kan zelf een selectie maken uit al deze modules en ze in de gewenste volgorde plaatsen, online of met Boeken OpMaat (op papier dus). Hiermee kun je dus een les maken met financiële én commerciële modules naar keuze.

Deze en andere veranderingen hebben twee dingen gemeen. Ze zijn gebaseerd op feedback van docenten. En ze maken de lesstof toegankelijker voor studenten. Zo helpen ze jou nog beter om je doel te bereiken: jouw studenten tot in de puntjes voorbereiden op hun toekomstige beroep.

Uitgelicht