Hulp bij inloggen     winkelwagen

ThiemeMeulenhoff en Microsoft bundelen krachten voor beter online onderwijs

ThiemeMeulenhoff en Microsoft Education werken samen aan digitalisering en vernieuwing van het onderwijs. In juli is een baanbrekende stap gezet door onze digitale leer- werkomgeving eDition te integreren met Microsoft Teams. Diverse nieuwe functionaliteiten zijn nu beschikbaar voor docenten en leerlingen.

Samen leren vernieuwen. Dat is onze missie. Wij hebben de overtuiging dat vernieuwing van onderwijs nodig is om talenten te laten bloeien. Zeker in periodes waarin vrijwel niets gaat zoals gepland. Pieter Ruempol, Lead Smart Learning Technology bij ThiemeMeulenhoff: “Toen vanwege corona de schooldeuren sloten, moest iedereen als een haas digitaal gaan werken. Er zijn in een kort tijdsbestek enorme stappen gezet op dat vlak.”

Deze integratie is uniek in Nederland
Pieter Ruempol, Lead Smart Learning Technology
Pieter foto

Stroomversnelling

In het voorjaar – de piek van de coronatijd – kregen tienduizenden leerlingen in het voortgezet- en beroepsonderwijs les via Microsoft Teams for Education. Docenten kunnen er klassen in aanmaken, lesgeven via videobellen, opdrachten opgeven, bestanden delen – er is ook een koppeling met OneDrive – en met de chatfunctie contact onderhouden met hun leerlingen. Voor leerlingen en docenten betekende het dat er nóg een digitale tool bij kwam. De meeste scholen hebben ook nog een leerlingenadministratiesysteem, een leerlingvolgsysteem en een elektronische leeromgeving (ELO). En daar komen de digitale leer- en werkomgevingen van de uitgevers, eDition in het geval van ThiemeMeulenhoff, nog bij.

ThiemeMeulenhoff en Microsoft Education brachten daar verandering in. Dagmar Lens, Educatie Lead Microsoft Nederland: “We zoeken al langer samen naar (technologische) mogelijkheden die waarde toevoegen voor leerlingen en leraren. Corona heeft dat proces in een stroomversnelling gebracht.” Het is de twee partijen samen gelukt om eDition volledig te integreren met Microsoft Teams, door een app te ontwikkelen voor de app-store van Microsoft Teams. Die is sinds half juli 2020 beschikbaar voor primair, voortgezet en beroepsonderwijs.

We werken op een toekomstbestendige manier samen aan de digitalisering van onderwijs
Dagmar Lens, Educatie Lead Microsoft Nederland
Dagmar foto

Hoe werkt eDition in Teams?

Kort gezegd profiteren docenten en leerlingen op één plek van de functionaliteiten van beide platforms. Het lesmateriaal van ThiemeMeulenhoff is namelijk - voor iedereen met een geldige licentie - direct toegankelijk in Microsoft Teams. Daarnaast kunnen docenten in Teams planningen maken, lesmateriaal klaarzetten, opdrachten opgeven aan leerlingen en feedback geven op gemaakte opdrachten. Per klas, of op maat per leerling. 

Pieter: “We starten binnenkort met de uitrol en organiseren ook Teams-introducties – verzorgd door een externe partij – zodat Teams goed wordt ingericht op scholen en direct ook onze app wordt geïnstalleerd. De app is heel gebruiksvriendelijk en levert veel gemak op. We rekenen erop dat onze gebruikers dat de komende tijd gaan ontdekken.”

Deze innovatie leidt tot efficiënter samenwerken, volgens de privacyregels en buiten het privédomein’
Ralf Hillebrand, onderwijsprofessional
Ralf foto

Toekomstplannen

Ondertussen zitten de partners niet stil. “Er is nog veel meer mogelijk in Teams”, stelt Pieter. “Uiteindelijk willen we bijvoorbeeld ook de voortgang en resultaten die leerlingen behalen via eDition inzichtelijk maken. Teams moet de ingang worden voor klassenmanagement, communicatie en samenwerking in de klas, de ontsluiting tot het lesmateriaal en uiteindelijk ook voor oefenen, voortgangsresultaten en toetsen.”

Alle tijd die struggelen met technologie kost, gaat af van kostbare lestijd
Jeroen Mulder, onderwijsprofessional
Jeroen foto

Pieter Ruempol, Lead Smart Learning Technology bij ThiemeMeulenhoff, en Dagmar Lens, teamleider van het Educatie-team van Microsoft Nederland, delen hun visie over de innovatie en de samenwerking. Onderwijsprofessionals Ralf Hillebrand en Jeroen Mulder zijn Microsoft Teams-grootgebruikers. Zij maakten deze zomer als één van de eersten kennis met de eDition-app en de nieuwe functionaliteiten in Microsoft Teams.