Hulp bij inloggen     winkelwagen

Groepenbeheer

1. 
Nadat je op de docentenpagina van de digitale lesomgeving een boek hebt aangeklikt, klik je linksboven op ´Naar de leeromgeving eDition´.

2. 
Ga dan naar ´Groepenbeheer´ via de dropdown rechtsboven bij je accountnaam.

3.
Klik op de groene knop ‘ Voeg toe’. Maak een groep aan en geef de groep een naam (het leerjaar en het niveau wordt automatisch gekozen op basis van de editie van waaruit je groepenbeheer gestart hebt). 

Je kan desgewenst de start- en einddatum aanpassen aan de periode waarbinnen de groep actief is. Na de einddatum wordt de groep automatisch op niet-actief gezet, zodat je in het nieuwe schooljaar nieuwe groepen kan aanmaken. Klik op de blauwe knop ‘Opslaan’.

ThiemeMeulenhoff | mbo | Digitale lesomgeving | Groepenbeheer
ThiemeMeulenhoff | mbo | Digitale lesomgeving | Groepenbeheer | Groep toevoegen

4.
Je ziet nu een overzicht met alle door jouw aangemaakte groepen. Iedere groep heeft een eigen groepscode. Geef je studenten deze code, zodat ze zichzelf kunnen toevoegen aan de betreffende groep. Zodra ze zich met de code bij de groep hebben aangemeld, kan je hun voortgang inzien bij 'Resultaten'.
ThiemeMeulenhoff | mbo | Digitale lesomgeving | Groepenbeheer | Groepscode