Lock Digitale leeromgeving winkelwagen

Basisboek Beroepsethiek voor Social Work

Blader door het boek

Met het Basisboek Beroepsethiek voor Social work krijgt de student basistheorie en een begrippenkader aangereikt om ethische discussies te voeren over actuele thema's. Het boek richt zich op alle richtingen binnen social work en pedagogiek.

Auteurs
EAN
9789006952452
Prijs
€ 29,00
Leverbaar
Leverbaar
Omvang
120 blz.
Medium
Paperback
Datum eerste druk
03-05-2012
Druk
1

  • Levert de tools voor morele oordeelsvorming
  • Website met praktijkgerichte videocases

Praktische handvatten omgaan morele dilemma’s
Voor sociaal werkers neemt het belang van morele oordeelsvorming toe. Steeds vaker komen zij in contact met randgroepjongeren, vereenzaamde ouderen, veelplegers, slachtoffers en daders van seksueel misbruik/geweld. Dit roept ethische vragen op waarvoor vaak geen pasklare antwoorden te geven zijn. Dit basisboek geeft studenten de tools in handen om zichzelf te scholen in zelfstandige morele oordeelsvorming en om deze dilemma’s in communicatie met anderen aan de orde te stellen. Ook krijgen zij handvatten aangereikt om algemene ethische principes te vertalen naar de beroepspraktijk. Aanleiding voor de herziening in 2012 waren nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied, zoals ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ en de nieuwe beroepscodes, maar ook recente publicaties, bijvoorbeeld over ‘bestaanethiek’.

Videocases morele dilemma’s beroepspraktijk
De bijbehorende website www.beroepsethieksw.nl bevat videocases over morele dilemma’s uit de hedendaagse beroepspraktijk. Deze helpen studenten om visies te leren herkennen en te vergelijken. In discussies en oefenopdrachten leren ze begrippen te hanteren en toe te passen, hun mening onder woorden te brengen en feedback te geven. Met de zelftoets controleren ze of ze de benodigde competenties hebben verworven.