Toegepaste wiskunde deel 2

Toegepaste wiskunde is een vierdelige serie. Toegepaste wiskunde deel 2 is vooral bedoeld voor het wiskundeonderwijs na de propedeuse. Het boek bevat veel voorbeelden aan de hand waarvan de student de theorie leert toepassen in herkenbare situaties. April 2018 verschijnt een herziene druk.

Auteurs
EAN
9789006952285
Prijs
€ 59,60
Leverbaar
Beperkt leverbaar
Omvang
371 blz.
Medium
Paperback
Datum eerste druk
05-01-2011
Druk
4

Onderwerpen
Toegepaste wiskunde deel 2 bevat de hoofdstukken vectorrekening, matrixrekening en lineaire algebra, rijen en reeksen, complexe getallen, functies van twee of meer variabelen, meervoudige integralen en differentiaalvergelijkingen. Ook dit deel bevat veel voorbeelden waarmee de student de theorie leert toe te passen vanuit beschreven contexten (meestal afkomstig uit de techniek), met veel opgaven en leeropdrachten.
 
Opzet
Elk hoofdstuk bevat een aantal Maple-voorbeelden en -vraagstukken, die overigens ook met andere computer algebra software te maken zijn. De toepassing van Maple is zoveel mogelijk geïntegreerd met de theorie en de voorbeelden. De auteurs gaan ervan uit dat de student voor de onderwerpen in dit boek vaker de computer zal gebruiken dan in de propedeusewiskunde. Er is voldoende aandacht besteed aan de theoretische concepten zodat de student weet wat hij doet.

Bekijk het aanvullende lesmateriaal


Beperkte beschikbaarheid

Dit product is beperkt leverbaar. Dit betekent dat het product binnen afzienbare tijd uit het assortiment zal gaan. Houd hiermee rekening met het samenstellen van je boekenlijst.