Hulp bij inloggen     winkelwagen

Basisboek Opvoedingsvraagstukken

Blader door het boek

Het Basisboek Opvoedingsvraagstukken biedt de sociaal (agogisch) werker de pedagogische en ontwikkelingspsychologische kennis die hij nodig heeft. Het boek laat zien welke vragen uit de praktijk door de wetenschap worden beantwoord en hoe de hulpverlener deze kennis kan inzetten.

Auteurs
EAN
9789006951097
Prijs
€ 31,90
Leverbaar
Niet leverbaar
Omvang
144 blz.
Medium
Paperback
Datum eerste druk
10-02-2012
Druk
1
  • Brede theoretische basis
  • Behandelt pedagogiek én ontwikkelingspsychologie
  • Praktijkgerichte website met veel oefenmateriaal

Brede theoretische basis opvoedingsvraagstukken
Het boek gaat in op wat opvoeding is, behandelt basisbegrippen en opvoedingsstijlen en legt de koppeling met de theorie en onderzoeksresultaten. De student leert analyseren wanneer professionele hulp nodig is, wat zijn inbreng als hulpverlener kan zijn en welke methoden hij kan gebruiken. Reflectie en het ordenen van praktijkinzichten staan centraal.

Meer aandacht voor jeugdzorg
In deze derde druk is er aandacht voor de jongste ontwikkelingen, zoals de DSM V (de nieuwe editie van het handboek over persoonlijkheidsstoornissen), de nieuwe centra voor Jeugd en Gezin en recente aanpassingen in de structuur van de jeugdzorg.

Digitale leerobjecten
De bijbehorende website integreert de theorie met houdingsaspecten en vaardigheden. De student gaat aan de slag met digitale leerobjecten over opvoedingsvraagstukken, zoals angst, antisociaal gedrag, handicap of gezin en verwaarlozing. De thema’s zijn representatief voor de beroepspraktijk. Elk thema start met een videocasus waarin de theorie op de praktijk wordt toegepast. De website is beschikbaar via www.opvoedingsvraagstukken.nl