Hulp bij inloggen     winkelwagen

Kennisbasis startende leraar

Welkom op de website behorend bij de boeken: Werken in het basisonderwijs (2e druk) en Pedagogisch-didactisch begeleiden (3e en 4e druk), welke aansluiten op de Kennisbasis voor de startende leraar.
De website volgt de structuur van de boeken. Hier vind je suggesties voor verwerkingsactiviteiten. Deze zijn praktijkgericht en doen nadrukkelijk een beroep op eigen inzichten en ideeën. Veel kennis kun je vinden in het boek, maar vaak heb je aanvullende informatie nodig. Het is dan de bedoeling dat je zelf op zoek gaat naar die informatie. Op die manier kun je onderwerpen verder uitdiepen en leer je hoe je zelfstandig je vakkennis op peil houdt.
Verder bevat deze website literatuursuggesties voor Werken in het basisonderwijs en de 3e druk van Pedagogisch-didactisch begeleiden.

De boeken: Werken in het basisonderwijs en Pedagogisch-didactisch begeleiden, kun je bestellen bij de (online) boekwinkel. Bekijk de boeken alvast hieronder.
Werken in het basisonderwijs
Pedagogisch didactisch begeleiden 3e druk
Pedagogisch didactisch begeleiden 4e druk

ThiemeMeulenhoff

Werken in het basisonderwijs

Extra opdrachten en verder lezen met extra literatuur

Bekijk de opdrachten
ThiemeMeulenhoff mbo

Pedagogisch didactisch begeleiden 3e druk

Extra opdrachten en verder lezen met extra literatuur

Bekijk de opdrachten
Idee bij ThiemeMeulenhoff

Pedagogisch didactisch begeleiden 4e druk

Extra opdrachten

Bekijk de opdrachten

Algemeen

De boeken in de reeks ‘Kennisbasis voor de startende leraar’ zijn geschreven voor leerkrachten in opleiding, zowel via het reguliere als het korte leertraject, en zijn gericht op de beroepspraktijk.
De boeken kunnen zelfstandig worden verwerkt en zijn daarom te gebruiken in diverse onderwijsconcepten. Het is niet noodzakelijk de boeken systematisch door te werken. Afhankelijk van de persoonlijke leerbehoefte kan een keuze worden gemaakt uit de onderwerpen die worden behandeld.

Werken in het basisonderwijs is een afwisselende en verantwoordelijke baan. Afwisselend, omdat je als leerkracht veel verschillende dingen doet en met veel verschillende mensen werkt. Verantwoordelijk, omdat je met kinderen werkt. De leerkracht in het basisonderwijs legt de basis voor een succesvolle persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van een kind. Het geeft veel voldoening als een kind na acht jaar de school verlaat met zelfvertrouwen en met voldoende bagage.
Een leerkracht heeft voldoende basiskennis nodig om zelfverzekerd en kundig te werken. Dat blijkt ook uit de bekwaamheidseisen waaraan een leraar primair onderwijs moet voldoen. Je bent pedagogisch, vakinhoudelijke n didactisch bekwaam.
Onderwijs verandert voortdurend. Nieuwe inzichten in hoe kinderen het beste leren en wat ze moeten leren hebben invloed op jouw rol als leerkracht. Daarom werk je voortdurend aan je eigen ontwikkeling en professionalisering en blijf je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
Kinderen begeleiden in het onderwijs vraagt om een flexibele, passende houding en om kennis van de onderwijspraktijk. Als je voor het eerst de klas ingaat, komt er heel wat op je af. Het is dan erg handig als je over de nodige praktijkgerichte basiskennis beschikt. Die vind je in de serie boeken ‘Kennisbasis voor de startende leraar’.

Werken in het basisonderwijs

Werken in het basisonderwijs sluit aan bij de competenties op schoolniveau (de SBLcompetenties 5, 6 en 7). Je maakt kennis met het onderwijs in Nederland en de maatschappelijke context waarin dat plaatsvindt. Je verdiept je in de levensbeschouwelijke achtergrond en de onderwijskundige visie van scholen. Op welke school voel jij je thuis? Samenwerken met collega’s en het contact met ouders is een belangrijk onderdeel, want goed onderwijs maak je samen. Reflectie op je eigen beroepshouding en functioneren in de school is ten slotte een essentiële vaardigheid om steeds competenter te worden.

Pedagogisch-didactisch begeleiden 3e en 4e druk

Wanneer pabostudenten met de stages beginnen, komt er veel op hen af. Het is goed dat zij dan al over de nodige praktijkkennis beschikken. Deze elementaire kennis staat in het boek Pedagogisch-didactisch begeleiden. De boeken zijn onmisbaar bij het voorbereiden van lessen en het maken van opdrachten.
Opvoeden en onderwijs horen bij elkaar, vandaar de titel Pedagogisch-didactisch begeleiden. Het een kun je niet los zien van het ander. Alleen zal het ene moment het accent liggen op het pedagogische aspect (het optimaal laten verlopen van de sociaal-emotionele ontwikkeling), en het andere moment op het vakinhoudelijke en didactische aspect. Dan gaat het erom wat kinderen leren en hóe ze leren. De kennis en de vaardigheden die zij zich eigen maken, hebben ze nodig om zowel persoonlijk als maatschappelijk goed te functioneren