Gezondheidszorg

Klinische Pathologie

Klinische pathologie (4e druk, januari 2018) maakt deel uit van een reeks ondersteunende uitgaven, die zijn ontwikkeld voor het gezondheidsonderwijs. Frequente aandoeningen worden eenvoudig en praktijkgericht uitgelegd. Het boek bevat de theoretische basis om op een verantwoorde manier zorg te verlenen aan klinische patiënten. Meer informatie
€ 90,80 Leverbaar
Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.

Alle bestelmogelijkheden

Anatomie en fysiologie van de mens - 4e editie

De uitgave Anatomie en fysiologie van mens is geschreven voor hbo-opleidingen en bespreekt de bouw en functie van het menselijk lichaam en. Belangrijk doel is meer inzicht te krijgen in de mens als totaliteit. De bijbehorende website voorziet in ondersteunend materiaal zoals samenvattingen en toetsen.

Meer informatie
€ 106,90 Leverbaar
Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.

Alle bestelmogelijkheden

Samengevat Anatomie en Fysiologie

De uitgave Samengevat Anatomie en fysiologie is een praktische uittreksel en maakt de grote lijnen en de samenhang tussen de verschillende onderwerpen goed inzichtelijk. Een uitstekend hulpmiddel bij het snel verwerken en herhalen van deze veelomvattende leerstof. Meer informatie
€ 23,50 Beperkt leverbaar
Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.

Alle bestelmogelijkheden

1. De verpleegkundige als beroepsbeoefenaar

De verpleegkundige als beroepsbeoefenaar bereidt de student voor op de verplichtingen die het lidmaatschap van de beroepsgroep oplegt. Meer informatie
€ 52,60 Leverbaar
Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.

Alle bestelmogelijkheden

2. De verpleegkundige als zorgverlener

De verpleegkundige als zorgverlener behandelt het meest basale aspect van de beroepsuitoefening: het methodisch directe zorg geven aan zorgvragers. Meer informatie
€ 52,60 Leverbaar
Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.

Alle bestelmogelijkheden

3. De verpleegkundige als ontwerper

De verpleegkundige als ontwerper bereidt de student hbo-V voor op haar toekomstige rol als ontwerper. Meer informatie
€ 52,60 Leverbaar
Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.

Alle bestelmogelijkheden

4. De verpleegkundige als coach

De verpleegkundige als coach ondersteunt de student hbo-V en de verpleegkundige in de beroepspraktijk bij de ontwikkeling van de competenties voor de rol van coach. Meer informatie
€ 40,80 Leverbaar
Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.

Alle bestelmogelijkheden

5. De verpleegkundige als organisator

In De verpleegkundige als organisator staan coördinatie en continuïteit van zorg en de hbo-verpleegkundige in de rol van organisator, communicator en samenwerkingspartner centraal. Dit boek is ontwikkeld voor Bachelor Nursing 2020 en sluit aan bij de competentiegebieden van de CanMEDS.  

Meer informatie
€ 40,80 Leverbaar
Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.

Alle bestelmogelijkheden

Hulpboek Medische kennis. Veel voorkomende stoornissen

Het bestuderen van medische kennis (anatomie, fysiologie en pathologie) is interessant, maar ook moeilijk. Je moet veel kennis verwerven en tegelijk inzicht krijgen in processen in het menselijk lichaam en de afwijkingen die daarin optreden. De uitgave Hulpboek Medische kennis dient hierbij als goede studiehulp. Meer informatie
€ 35,40 Leverbaar
Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.

Alle bestelmogelijkheden

Lezen en beoordelen van onderzoekspublicaties 8e druk

Ook de nieuwe editie (2016) van  Lezen en beoordelen van onderzoekspublicaties is een waardevolle vraagbaak voor studenten die kennis willen maken met onderzoek en onderzoekspublicaties. 

Meer informatie
€ 35,90 Leverbaar
Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.

Alle bestelmogelijkheden

Psychiatrie voor verpleegkundigen

Psychiatrie voor verpleegkundigen is een bewerking door de gezaghebbende auteur prof. dr. M.W. Hengeveld van het bekende gelijkgenaamde boek van P.J. Stolk (1998). Deze gemakkelijk leesbare uitgave is gemaakt in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en bereidt de verpleegkundige in opleiding goed voor op de beroepspraktijk. Meer informatie
€ 44,90 Leverbaar
Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.

Alle bestelmogelijkheden

SESAM Atlas van de anatomie deel 1 - Bewegingsapparaat

Binnen de anatomie spreekt het bewegingsapparaat wellicht het meest tot de verbeelding. Atlas van de anatomie deel 1 biedt studenten alle basiskennis over dit onderwerp die zij voor hun toekomstige beroep nodig hebben. Meer informatie
€ 43,20 Leverbaar
Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.

Alle bestelmogelijkheden

SESAM Atlas van de anatomie deel 2 - Inwendige organen

Atlas van de anatomie deel 2 biedt de student de basiskennis over het meest diverse onderdeel van het vakgebied: de anatomie van de inwendige organen.

Meer informatie
€ 43,20 Leverbaar
Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.

Alle bestelmogelijkheden

SESAM Atlas van de anatomie deel 3 - Zenuwstelsel en zintuigen

Atlas van de anatomie deel 3 biedt de student een systematisch overzicht van de ontwikkeling, bouw en functionele organisatie van de verschillende delen van de hersenen, het zenuwstelsel en de zintuigen. Meer informatie
€ 43,20 Leverbaar
Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.

Alle bestelmogelijkheden

SESAM Atlas van de anatomie deel 1, 2 en 3 in cassette

Unieke driedelige uitgave over de menselijke anatomie met duidelijke afbeeldingen in kleur en heldere teksten. Doordat de tekst naast de illustratie staat, is het verband tussen beide moeiteloos te zien. Meer informatie
€ 106,90 Leverbaar
Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.

Alle bestelmogelijkheden

Atlas van de acupunctuur

De uitgave Atlas van de acupunctuur is een toegankelijke introductie op de acupunctuur voor hulpverleners en andere geïnteresseerden. Meer informatie
€ 46,40 Leverbaar
Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.

Alle bestelmogelijkheden

Atlas van de farmacologie

De uitgave Atlas van de farmacologie bevat alle essentiële informatie op het gebied van de farmacologie. In vier delen komen respectievelijk Algemene farmacologie, Speciële farmacologie, Therapie van belangrijke ziekten en Geneesmiddelenoverzicht aan bod. Meer informatie
€ 46,40 Leverbaar
Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.

Alle bestelmogelijkheden

Atlas van de fysiologie

De uitgave Atlas van de fysiologie is een rijk geïllustreerde atlas op zakformaat en biedt een systematisch overzicht van alle deelterreinen van de fysiologie. Meer informatie
€ 45,00 Leverbaar
Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.

Alle bestelmogelijkheden

Verpleegethiek

De uitgave Verpleegethiek ondersteunt verpleegkundigen en verzorgenden bij het nadenken, praten en besluiten over de eigen ethische professionaliteit. Meer informatie
€ 32,30 Beperkt leverbaar
Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.

Alle bestelmogelijkheden

Zorg basisboek deel 1 - De verpleegkundige in het ziekenhuis. Verplegen van volwassenen

Werken in een ziekenhuis betekent werken in een complexe omgeving. Patiënten liggen steeds korter in het ziekenhuis en de zorgvragen zijn steeds complexer. Verpleegkundigen leren te handelen binnen zorgpaden waar de continuïteit van zorg verder reikt dan de muur van het ziekenhuis. Meer informatie
€ 53,80 Leverbaar
Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.

Alle bestelmogelijkheden

Zorg basisboek deel 2 - De verpleegkundige in het ziekenhuis. De obstetrie en het verplegen van kinderen en jongeren

Als een graviditeit of partus niet verloopt zoals verwacht, heeft de verpleegkundige niet alleen de zorg voor de vrouw, maar ook voor het ongeboren kind, of de zuigeling. Ook speelt de partner een steeds grotere rol in deze zorg. Meer informatie
€ 53,80 Leverbaar
Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.

Alle bestelmogelijkheden

Zorg basisboek deel 3 - De verpleegkundige in de geriatrie

De groep kwetsbare ouderen met lichamelijke, psychische en sociale problemen wordt in de toekomst steeds groter. Vroegtijdige herkenning van (vaak atypische) gezondheidsproblemen, het bieden van de juiste ondersteuning en zo nodig ingrijpen is van belang om erger te voorkomen. Dit vergt kennis van het normale verouderingsproces en kennis van de wijze waarop gezondheidsproblemen zich kunnen uiten bij ouderen. Meer informatie
€ 59,10 Leverbaar
Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.

Alle bestelmogelijkheden

Zorg basisboek deel 4 - De verpleegkundige in de zorg aan chronisch zieken

Ruim twintig procent van de Nederlanders heeft een langdurige lichamelijke aandoening. Deze aandoeningen verhinderen in veel gevallen een probleemloos functioneren. Bovendien is vaak sprake van comorbiditeit, wat de behandeling en verpleging complexer maakt. Meer informatie
€ 59,10 Leverbaar
Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.

Alle bestelmogelijkheden

Zorg basisboek deel 5 - De verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg

Een groot deel van de bevolking krijgt te maken met een psychische stoornis. De geestelijke gezondheidszorg is in Nederland dan ook omvangrijk en divers. De verpleegkundige in de GGZ is, meer dan in de op somatiek gerichte zorgvelden, bezig met het ondersteunen en begeleiden van zorgvragers. Steeds meer gebeurt dat ambulant, met re-integratie in de maatschappij als hoofddoel. Meer informatie
€ 59,10 Leverbaar
Bestel docentenexemplaar Bestel docentenexemplaar
Dit product is al aanwezig in je winkelmandje. Je kunt een product maar 1 keer bestellen.

Alle bestelmogelijkheden