Studentomgeving Got it Rekenen

Instaptoets

Elke student begint met een uitgebreide instaptoets. Hiermee stelt Got it het persoonlijke rekenniveau vast. De resultaten van de toets bepalen welk individueel rekenprogramma Got it aanbiedt.

Kenniskaart

De kenniskaart geeft per domein precies weer welk percentage van de stof de student al beheerst. Het werk wat de student heeft gedaan ziet hij direct terug in de kenniskaart. Dit motiveert enorm!

got it leerlingen met schema

Kennisstadia

Elk kennisstadium bestaat uit opdrachten, uitlegfilmpjes en theorie. Als een student een onderwerp volledig beheerst, biedt Got it een pakket aan met onderhoudsopdrachten. Zo oefent de student die onderwerpen waarop hij nog niet voldoende scoort én onderhoudt dat wat hij weet.

Als een student een opgave niet goed maakt krijgt hij eerst een foutmelding. Maakt hij de opgave daarna nogmaals fout dan verschijnt een hint, een tip of een link naar een uitlegfilmpje. Pas na deze twee stappen en een derde fout antwoord verschijnt het juist antwoord.

Wanneer een student voldoende heeft geoefend met een onderwerp zet Got it automatisch een onderwerptoets klaar. Deze toets bepaalt of de student daadwerkelijk het gewenste referentieniveau beheerst.

Vraag een gratis proefpakket aan