delen

Over Got it Rekenen

Echt adaptief

Got it Rekenen houdt voortdurend de resultaten van studenten bij en past het niveau van de oefeningen daarop aan. Het programma is gestuurd vanuit de praktijk en biedt daarom in eerste instantie geen theoretische informatie aan bij de oefeningen. Heeft een student toch theoretische ondersteuning nodig? Dan roept hij die zelf op in de navigatie. Als een student een serie oefeningen goed heeft afgerond krijg hij een toets. Zo is het leerrendement optimaal inzichtelijk. Got it is hiermee écht adaptief.

Referentieniveaus

Got it Rekenen sluit aan op de referentieniveaus van de commissie Meijerink. Deze referentieniveaus geven aan wat studenten moeten kennen en kunnen op het gebied van rekenen. De referentieniveaus zijn als volgt vastgesteld:

1F – basisonderwijs
2F – vmbo, mbo-1, mbo-2, mbo-3
3F – havo, vwo, mbo-4

Got it biedt oefenstof voor alle referentieniveaus rekenen.

got it leerlingen met schema

Domeinen

Naast de referentieniveaus onderscheidt het referentiekader vier rekendomeinen:

  • getallen
  • meten en meetkunde
  • verbanden
  • verhoudingen

De oefenstof van Got it beslaat alle domeinen.

Onderwerpen

Elk domein is onderverdeeld in verschillende onderwerpen. Elk onderwerp wordt in vier stappen opgebouwd:

Fase 1 – rekenen in reële situaties
Fase 2 – aanleren van begrippen, modellen en schema’s
Fase 3 – toepassen van de kennis in eenvoudige contexten
Fase 4 – toepassen van de kennis in complexere contexten

Op dit moment bestaat Got it Rekenen uit:

  • 134 uitlegfilmpjes
  • 507 theorie-items
  • 2565 unieke oefeningen

De sommengenerator bij Got it genereert elke keer weer andere cijfers in de oefeningen. Hierdoor kunnen studenten oneindig oefenen in Got it! Bovendien krijgen studenten die naast elkaar zitten en een toets maken niet dezelfde getallen.


Bestel een gratis proefpakket