Hulp bij inloggen     winkelwagen

WIFI Gebruiksovereenkomst

Hierna biedt ThiemeMeulenhoff u toegang tot gratis draadloos internet, onder de voorwaarde dat u zich zult houden aan de onderstaande beperkingen. In het geval dat u zich niet aan de Gebruiksovereenkomst houdt, behouden wij ons het recht voor uw internettoegang zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te beëindigen. Als u zich niet aan de onderstaande voorwaarden wilt houden, heeft u geen toegang tot deze dienst.

Uw verplichtingen:

Verantwoordelijkheid voor het gebruik
U ben volledig verantwoordelijk voor alle inhoud die u verspreidt, opent of bekijkt, als u met ons draadloze netwerk verbonden bent. We kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor uw daden, als u ons draadloze netwerk gebruikt. We behouden ons het recht voor om op rechterlijk bevel zonder voorbehoud alle gevraagde informatie te verschaffen.

Gebruiksbeperkingen
U heeft begrepen dat voor onze dienst de onderstaande beperkingen gelden.

Het volgende is met name niet toegestaan:

  • virussen of andere schadelijke items posten of naar anderen verzenden
  • toegang zoeken tot kwetsende of aanstootgevende sites die pornografisch of anderszins aanstootgevend materiaal bevatten
  • spam of grote hoeveelheden e-mail verzenden, wanneer u het netwerk gebruikt
  • kwetsende, aanstootgevende, bedreigende berichten of spam posten of verzenden, wanneer u het netwerk gebruikt
  • het zonder toestemming verzenden van auteursrechtelijk beschermd materiaal
  • iedere poging tot inbreuk op de beveiliging van een computernetwerk

Beperking van aansprakelijkheid
ThiemeMeulenhoff is in geen geval aansprakelijk voor enige schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot fouten, vertraagde diensten, verwijderde bestanden, virussen, diefstal of de wijziging van de computer van een gebruiker, voortvloeiend uit, of op de een of andere wijze verband houdend met het gebruik of het niet kunnen gebruiken van het draadloze netwerk.

Geen geheimhouding en vertrouwelijkheid
Informatie die via ons en het internet in het algemeen wordt verstuurd is niet vertrouwelijk. We kunnen en zullen de privacy en beveiliging van onze gebruikers niet garanderen. We behouden ons het recht voor de gegevensoverdracht van onze gebruikers te bewaken, indien we dat noodzakelijk achten voor het bieden van adequate diensten en/of om de rechten en het eigendom van onze onderneming te beschermen.

Niet naleving van de Gebruiksovereenkomst
We behouden ons het recht voor de gebruiker zonder voorafgaande kennisgeving de toegang te weigeren tot (onderdelen van) ons netwerk, indien de gebruiker zich inlaat met gedragingen of activiteiten die naar ons goeddunken een schending van een voorwaarde van de Gebruiksovereenkomst inhouden.

Door op de knop 'Akkoord' te klikken of 'in te loggen', erkent u uitdrukkelijk dat u deze voorwaarden hebt gelezen en de rechten, plichten en voorwaarden die hierin worden uiteengezet begrijpt en komt u uitdrukkelijk overeen gebonden te zijn aan de voorwaarden ervan en verleent u ThiemeMeulenhoff de rechten die hierin beschreven zijn.