Lock Digitale leeromgeving
EHBO

Oranje Kruis Werkboekje, Engels

De Engelse uitgave van het werkboek behorend bij het Engelstalige Oranje Kruis Boekje, 27ste druk. Hiermee kunnen cursisten oefenen met de lesstof.

Met behulp van verschillende vormen van vraagstellingen kan de lezer toetsen in hoeverre de lesstof wordt beheerst. Deze uitgave voldoet aan de actuele Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp (2016). Dit werkboek is een aanrader bij de voorbereiding op Het eerste Hulp Examen. 

Dit boek omvat de officiële lesstof voor het diploma Jeugd Eerste Hulp van Het Oranje Kruis.

Bestel het boekje direct via Het Oranje Kruis via EHBO.