delen
EHBO

Oranje Kruis Werkboekje, Engels

De Engelse uitgave van het werkboek behorend bij het Engelstalige Oranje Kruis Boekje, 26ste druk. Hiermee kunnen cursisten oefenen met de lesstof.  

Met behulp van verschillende vormen van vraagstellingen kan de lezer toetsen in hoeverre de lesstof wordt beheerst. Deze uitgave voldoet aan de actuele richtlijnen (2011) van de eerstehulpverlening. Dit werkboek is een aanrader bij de voorbereiding op Het eerste Hulp Examen. 

Dit boek omvat de officiële lesstof voor het diploma Jeugd Eerste Hulp van Het Oranje Kruis.

Bestel het boekje direct via Het Oranje Kruis via EHBO

In het najaar van 2016 verschijnt er een herziene uitgave die aansluit bij de actuele Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp (2016).